SRETENJE U BEČU

14.02.2018. – 16.02.2018.
BEZ NOĆENJA

 

bec-felixtravel2.jpg

 

 

BEČ – centar moćne carevine, sa dvorovima Hofburg i Šenbrun, raskošnim palatama Belvedere i Švarcenberg, španskom školom jahanja, katedralom Sv. Stefana i ne manje atraktivnom Karlovom crkvom, dvorskim i gradskim parkom, državnom i nacionalnom operom i teatrom, čuvenim poslastičarnicama, kafanama i pivnicama, čuvenim točkom u Prateru, grad lepršavih valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa pleni svojom raskošću i ne ostavlja posetiocu ni jedan neispunjen trenutak.

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan  BEOGRAD – Polazak autobusa u 21 časa iz Beograda, sa parkinga ispred OTC ˝ Buvljak ˝ na novom Beogradu. Polazak iz Novog Sada u 22 časa, sa železničke stanice, ispred  lokomotive. Noćna vožnja sa kraćim pauzama.
 
2.dan. BEČ  – Dolazak u Beč u jutarnjim  časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg Marije Terezije, dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Sv. Stefana, Mariahilfer Straße… Slobodno vreme za individualne aktivnosti i uživanje u carskom Beču ili mogućnost fakultativnog odlaska do tržnog centra SCS – jedan od najvećih tržnih centara u Beču sa 330 prodavnica na 176000m2.  Slobodno vreme do večernjih časova. Polazak za Beograd.

3.dan –BEOGRAD -  Dolazak u Beograd u jutarnjim  časovima.


CENA ARANŽMANA xx EUR
SNIŽENA CENA xx EUR

- plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan plaćanja-


NAČIN PLAĆANJA:
•    -Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
•    -Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA Felix Travel
•    -Kreditnim karticama: Dina, Visa, Maestro, Mastercard

ARANŽMAN OBUHVATA:
•    Prevoz autobusom turisticke klase ( od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji  / mesta se određuju  prema prijavi
•    razgledanje Beča u pratnji  vodiča
•    pratilac grupe (predstavnik agencije)
•    troškove vođstva i organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
•    međunarodno zdravstveno osiguranje
•    individualne troškove – ne pomenute usluge

FAKULTATIVNI PROGRAM:
Fakultativne izlete: minimum 25 pax za realizaciju izleta
•    prevoz do tržnog centra SCS 10eur odrasli/ 5 eur deca do 12 god.

NAPOMENE:
Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Aranžman je rađen na bazi minimum 60 prijavljenih putnika.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FELIX TRAVEL
LICENCA MINISTARSTVA OTP 85/2013

CENOVNIK BR. 1 OD 11.01.2017.