felix online rezervacija putovanja

detelinaDan Zaljubljenih Istanbul 2019detelina

 

ISTANBUL

Program u pripremi

Provedite dane ljubavi sa Felix Travelom !!!

 

Dan Zaljubljenih Istanbul 2019Istanbul - najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centar.


PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN – Polazak za Istanbul iz Beograda u 17.30h sa parkinga kod Sajma (Home Centar). Vožnja kroz Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku.

2. DAN – Dolazak u Istanbul u poslepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada (Galata most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN – Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog razgledanja Istanbula sa lokalnim vodičem. Obilazak Plave Dzamije (jedne od tri najveće i najlepše dzamije u islamskom svetu), Svete Sofije ( nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa dzamije a sada muzeja stare skoro 1500 godina), Topkapi palate ( velelepne sultanske palate gde je zivela vecina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika) , Rimski Hipodrom (ogromnog platoa gde su se za vreme starog Rima odrzavale trke dvokolica). Odlazak na egipatski bazir i kupovina zacina sa Istoka. Slobodno vreme. Mogućnost odlaska na tursko veče (nezaboravan show sa plesacicama, folklornim ansamblima, bacacima nozeva i vecerom sa dva pica). Noćenje.

4. DAN – Doručak. Pakovanje stvari i polazak na Fakultativni izlet: Krstarenje Bosforom (obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku, obilazak Carigradske Patrijarsije i zidina, poseta Taksimu ( najveći trg u Istanbulu) i ulici Istiklal (shooping ulica) ili slobodno vreme.  Mogucnost fakultativnog obilaska Dolmabahce palate. Pre polaska organizovana poseta trznom centru HISTORIA. Polazak u Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa
usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti.

5. DAN – Dolazak u Beograd u podnevnim časovima.


CENA ARANŽMANA: VVV EURA

- plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan plaćanja -

NAČIN PLAĆANJA:
Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a
Karticama: Visa, Master, Maestro i Dina
Putem administrativne zabrane

ARANŽMAN OBUHVATA:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
Smeštaj u Istanbulu u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/3 sobama, usluga na bazi dva noćenja sa doručkom
Panoramsko razgledanje Istanbula
Usluge vodiča i pratioca grupe
Agencijske usluge

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Troškove medjunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja
Individualne troškove putnika
Doplata za jednokrevetnu sobu 40eura (za dva noćenja)

Fakultativne izlete:
Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 45 eura (cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča)
krstarenje Bosforom sa posetom carigradskoj Patrijaršiji -20 evra
Dolmabahce palata 30 eura
tursko veče 30 evra

 

Smeštaj:

Prestige Hotel 3*,  Laleli     http://www.hotelprestige.com.tr/en-US/HomePage
 
Martinenz Hotel 3*, Laleli     http://www.otelmartinenz.com/

Erden Sarayevo Hotel 3*, Laleli   http://www.erdensarayevo.com.tr/

Antik  Hotel 4*, Laleli      http://www.antikhotel.com/default-tr.html

Oran Hotel 4*, Laleli   http://www.oranhotel.com/

 NAPOMENE:
Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta
Aranžman je rađen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FELIX TRAVEL
LICENCA MINISTARSTVA OTP 85/2013

Cenovnik broj 1 od 02.12.2017.