felix online rezervacija putovanja

DOČEK NOVE 2019 GODINE U  BEČU
   AUTOBUSOM - bez noćenja


PROGRAM U PRIPREMI...

bec doček nove 2019 godineBEČ – Valcer, Saher torta, balovi, bečka filharmonija… simbolizuju prestonicu Austrije - BEČ. Moramo pomenuti I prelepu gotsku katedralu Stephansdom iz 13. Veka. Prošetajmo do  Hofburga, carske palate iz koje su Habzburzi širili svoj politcki uticaj ili do Šenbruna, letnje rezidencije sa 1440 soba u kojoj su se odmarali. Fascinantni  parlament, zgrada Opere I Rasthaus oduzima nam dah. Primer Art Nouveau arhitekture nose pečat čuvenih secesionista poput Gustav Klimta I Egona Silea. Upoznajte Beč iz jedne sasvim posebne perspektive u Novogodišnjoj noći sa Felix Travelom…
     
PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN 30.12.2018. BEOGRAD  - Skup putnika na parkingu kod Sajma (Home Centar) u 18:30h. Polazak u 19h. Noćna voznja preko Mađarske do Austrije sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

2.DAN  31.12.2018. Dočekajte Novu 2018.-tu godinu  - BEČ - U jutarnjim časovima stižemo  u Beč. Panoramsko razgledanje grada sa stručnim vodičem: Hofburg, Parlament, Gradska kuća, Opera, Kertner strasse, Karlova crkva… Slobodno vreme za uživanje u čarobnoj novogodišnjoj atmosferi i euforiji i  priprema za DOČEK NOVE 2018. GODINE.Beč je jedan od najlepših gradova u vreme novogodišnjih praznika i može se pohvaliti sa čarobnim novogodišnjim vašarom - CHRISTMARKT. Povratak za Beograd u dogovoreno vreme oko 02:00h.

3.DAN 01.01.2019. BEČ-BEOGRAD - Dolazak u Beograd u podnevnim satima.

 

Dočekajte Novu 2019.-tu godinu u Beču sa Felix Travelom

 

...

 

- Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne Banke -
 

NAČIN PLAĆANJA:
- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA Felix Travel
- Kreditnim karticama: Dina, Visa, Maestro, Mastercard

ARANŽMAN OBUHVATA:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu
- obilaske prema programu
- usluga predstavnika agencije/vodica,
- troskove realizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Medjunarodno zdravstveno osiguranje
- Individualne troskove putnika

NAPOMENE:
Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da private, te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta (ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci)od dana ulaska na teritoriju EU.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Aranžman je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE FELIX TRAVEL
LICENCA MINISTARSTVA OTP 85/2013


Rok za prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije je do popune mesta.
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika.

Cenovnik br. 1 od 18.09.2018.