office@felixtravel.rs
061/180-6160
Gore
 

BUKUREŠT I DVORAC GROFA DRAKULE

U PRIPREMI

BUKUREŠT I DVORAC GROFA DRAKULE

per person

-plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan plaćanja-

NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
 • Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate.
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu,
 • Smeštaj u hotelu 3* u Bukureštu na bazi jednog noćenja sa doručkom
 • Usluga predstavnika agencije/vodiča, 
 • Obilaske prema programu
 • Troškove realizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove putnika
 • Doplata za 1/1 sobu  25 eura.
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje 506 rsd po osobi
 • Fakultativne izlete:
 • Parlament 20 eura (u cenu je uključena ulaznica)
 • dvorac Grofa Drakule 25 eura (u cenu je uključena ulaznica)
1
DAN: BEOGRAD
Sastanak putnika u 19:30h na BAS stanici - peron 37, polazak u 20h.  Noćna vožnja kroz Srbiju i Rumuniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.
2
DAN: – BUKUREŠT
Dolazak u Bukurešt u podnevnim časovima. Po dolasku u BUKUREŠT kraći panoramski obilazak autobusom glavnog grada Rumunije: Kuća slobodne štampe,Trijumfalni luk, Piatea Victoriei - zgrade vlade, Akademija nauke, potom vožnja duž starog Bulevara pobede (Calea Victoriei) sa predivnim zgradama iz perioda Bell Epoque, Zdanje Ateneum – koncertna dvorana iz XIV veka u neoklasicističkom stilu, danas jedan od simbola Bukuresta i sediste filharmonije, Stara kraljevska palata Karola I i dom srpske kraljice Marije Karađorđević - danas Narodni muzej, statua Karola I - replika Meštrovićeve statue iz 1930.god, hotel Athenee Palace (trenutno luksuzni Hotel Hilton), Univerzitetski trg sa četiri jedinstvene zgrade (Arhitektonska škola, Narodno pozorište, neoklasicistička zgrada Bolnice Koltea, Sutu Palata), Trg revolucije gde je 1989.godine počela pobuna protiv Čaušeskua, Piata Unirii i monumentalna Palata Parlamenta Rumunije, ranije poznata kao Narodna Palata, koju je sagradio komunistički vođa Nikolaje Čaušesku, posle Pentagona, druga po veličini upravna zgrada na svetu. Mogućnost fakultativnog obilaska Parlamenta. Transfer do hotela. Smeštaj.  Slobodno vreme. Noćenje.
3
DAN.– BUKUREŠT – BRAŠOV – zamak BRAN poznat kao zamak GROFA DRAKULE
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak autobusom prema gradu Brašov koji se nalazi u centralnom delu Rumunije, na oko 166 km od Bukurešta. Brašov je deo regiona Transilvanije, okružen južnim Karpatima. Grad je podeljen na stari i novi deo. Stari deo grada su izgradili Sasi, sa trgom smeštenim ispod Planine Tampe a drugi, novi, industrijski deo sagrađenje u XX velu. Stari deo Brašova je jedan od najbolje očuvanih starih gradova Evrope, koga krasi predivna arhitektura i stara utvrđenja. Brašov je grad burne istorije, nastajao pod velikim uticajem nemačkog i austro-ugarskog carstva, kao i nekadašnjeg komunističkog sistema Rumunije. Po dolasku u BRAŠOV Panoramski obilazak grada: Glavni trg, gradska većnica i trgovačke kuće iz XVI veka, najstarija građevina Brašova, Kuća Hirscher, koja je bila u vlasništvu bogatog trgovca; “Crna crkva” (Biserica Neagra), sagrađena u gotskom i renesansnom stilu u XIV i XV veku na ostacima nekadašnje crkve. Slobodno vreme u Brašovu ili fakultativni izlet do zamka GROFA DRAKULE. Kraća vožnja do zamka Bran u kome je povremeno boravio Vlad Tepeš, Drakula. Izgrađen je na 60 metara visokoj steni, s prekrasnim pogledom na celu dolinu. Mesto je poznato u svetskoj literaturi i ujedno je jedna od najvećih misterija Rumunije. Zamak su napravili od drveta Teutonski vitezovi u XIII veku na ulazu u dolinu koju okružuju planine i kojom su trgovci prolazili vekovima. Ime Bran prvi put se pojavljuje u aktu Ludiga Prvog od Mađarske u XIV veku kada je Saksoncima dozvoljeno da izgrade utvrđenje u gradu Brašovu. U tom period prvi put je zamak korišćen za odbranu od napada Otomana. Mnoge vladarske porodice nastanjivale su zamak Bran a svi eksponati u zamku potiču iz perioda vladavine Marije Edinburške. I pored brojnih stanara plave krvi zamak je svetsku slavu stekao zahvaljujući svom najpoznatijem upravniku grofu Vladu Cepešu poznatijem kao Drakula. Vlad je zbog svoje surovosti prema Turcima, ali i ostalim neprijateljima, dobio ovaj neobičan nadimak. Obilazak zamka i slobodno vreme za kupovinu suvenira. Povratak u Brašov i nastavak putovanja prema Srbiji. Noćna vožnja kroz Rumuniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.
4
DAN BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.
 • NAPOMENE:- NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA. Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.- Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg. - Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.  - Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)  - Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu. - Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….- Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix travel zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. - Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačijeAranžman je rađen na bazi minimum 60 prijavljenih putnika.UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA PUTOVANJA AGENCIJE FELIX TRAVELLICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 85/2013.Cenovnik br. 1 od 23.11.2018.

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli u Rumuniji pružaju uslugu kontinentalnog doručka na bazi švedskog stola. Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. Agencija  zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.