office@felixtravel.rs
061/180-6160
Gore
 

DVORCI VOJVODINE

DVORCI VOJVODINE

per person

DUNĐERSKI KULPIN – FANTAST – KAŠTEL EČKA

Termini:   26.05.2019.    30.06.2019.   28.07.2019.   01.09.2019.   06.10.2019.

 

Cena aranžmana po osobi:  2790,00 din

Promo cena 2390,00 din

deca do 12 godina 2190,00 din

(Promo cena važi za određen broj mesta)

NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinski 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka realizacije programa
 • Platnim karticama
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane agencije Felix travel

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase prema programu putovanja
 • obilazak prema programu
 • ulaznice za sve dvorce
 • ručak u restoranu Kaštel Ečka (supa ili čorba, bečka šnicla sa pomfritom, mešana salata, desert)
 • usluge predstavnika agencije / vodiča tokom putovanja
 • troškove ogranizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

stanični vaučer 50 rsd – plaća se u agenciji

 • individualni troškovi putnika
 • Stanični vaučer 50 din po osobi (plaća se u agenciji)
 • Destination
 • Included
  DVORCI VOJVODINE
1
Polazak iz Beograda oko 8h sa glavne autobuske stanice (BAS) sastanak putnika 15 minuta ranije (tačno vreme polaska biće objavljeno dva dana pred put). Vožnja do Kulpina i obilazak dvorca porodice Dunđerski. Istorijski podaci govore da su objekti građeni krajem XVIII i početkom XIX veka za plemićku porodicu Stratimirović. Marija Terezija je 1745. godine ovoj porodici poklonila posed za njihove zasluge u ratu protiv Turaka na strani Austrije. Porodica Stratimirović je bila vlasnik poseda u Kulpinu oko 120 godina. Krajem XIX veka ( 1889 ) posed prelazi u vlasništvo porodice Dunđerski. Bili su vlasnici do 1945 godine kada je imanje nacionalizovano. Nakon obilaska put nastavljamo prema Bečeju. Poseta dvorcu Fantast. Dvorac čudesne lepote, osakaćen mržnjom, nastao je iz ljubavi. Na imanju od preko 2.600 jutara zemlje, dvorac je građen po inspiraciji samog vlasnika, uvaženog i bogatog veleposednika Bogdana Dunđerskog. U njegovoj arhitekturi, njegovim temeljima, ležala je želja da bude lepotom dostojan dom onoj kojoj je namenjen. Sledeća destinacija je Kaštel Ečka gde je u prijatnom ambijentu organizovan ručak. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj programa.
 • - Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
 • - Mole se putnici da vode računa o svojim dokumentima, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • - Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
 • - Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • - Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
 • - Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
 • - U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • - Agencija zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
 • - Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, agencija ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
 • - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja i uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi agencije. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • - Agencija zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
 • - Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa, spajanje sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Aranžman je radjen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika. Cenovnik br. 1 od 06.03.2019.