office@felixtravel.rs
061/180-6160
Gore
 

EKSPEDICIJA – KAMČATKA

EKSPEDICIJA – KAMČATKA

per person

EKSPEDICIJA – KAMČATKA Avančinski vulkan, Koriakski vulkan, Aagski topli izvori, Džendžur vulkan, Pinačevski planine, Mutnovki vulkan, Goreli vulkan 21.07.2019. – 06.08.2019. 17 dana, avionom

*First minute cena važi za prijave do tri meseca pred put. Nakon tog datuma važi regularna cena aranžmana.

 

Uslovi plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 500 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, 300 € se plaća nakon formiranja grupe, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 

 • Avio kartu na relaciji Beograd – Petropavlovsk Kamčatski – Beograd sa svim taksama
 • Sve transferi prema planu i programu puta
 • Smeštaj u hotelu (12-og dana), dvokrevetne sobe na bazi noćenja sa doručkom
 • Smeštaj u kolibama (2, 3, 5, 6, 9, 10, 15 i 16 dan), dvokrevetne i trokrevetne sobe
 • Smeštaj u šatorima (4, 7, 8, 11, 13, 14 dan)
 • Usluge kuvara i lokalnog vodiča tokom ture
 • Sve ulaznice za navedene Nacionalne parkove
 • Obroke (3 puta dnevno) tokom putovanja, osim onih obroka koji nisu uključeni u grupnom meniju
 • Korišćenje šatora za dve osobe, opreme za kuvanje i slično
 • Osiguranje tokom boravka u nacionalnim parkovima
 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 

 • Večeru i ručak za vreme smeštaja u hotelu
 • Iznajmljivanje lične opreme za planinarenje (vreće za spavanje i osnovna kamp i planinarska oprema)
 • Iznajmljivanje nosača
 • Obroci koji nisu uključeni u grupnom meniju (specijalna vrsta ishrane i slično)
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
1
Dan
Okupljanje grupe na aerodromu Nikola Tesla. Let za Kamčatku sa presedanjem i dužim čekanjem.
2
Dan
Dolazak u Petropavlovsk Kamčatski i transfer do Jelizova, gradića na poluostrvu Kamčatka, na dalekom istoku Rusije. Smešten pored reke Avače, 32 kilometara severozapadno od Petropavlovska Kamčatskog. Grad je osovan 1848. godine kao selo po imenu Stari Ostrog, današnje ime je dobilo 1923. godine. Dom je najvećem aerodromu na Kamčatki. Naši domaćini i vodiči nas opremaju osnovnim bezbedonosnim informacijama kojih ćemo se morati pridržavati u narednih desetak dana. Vožnja do Avančinski vulkana i istoimenog kampa koji se nalazi na visini od oko 850 m između Avačinski i Korjakski vulkana. Smeštamo se u kamp i koristimo slobodno vreme za aklimatizaciju na novu nadmorsku visinu. Noćenje.
3
Dan
Dolazak u Petropavlovsk Kamčatski i transfer do Jelizova, gradića na poluostrvu Kamčatka, na dalekom istoku Rusije. Smešten pored reke Avače, 32 kilometara severozapadno od Petropavlovska Kamčatskog. Grad je osovan 1848. godine kao selo po imenu Stari Ostrog, današnje ime je dobilo 1923. godine. Dom je najvećem aerodromu na Kamčatki. Naši domaćini i vodiči nas opremaju osnovnim bezbedonosnim informacijama kojih ćemo se morati pridržavati u narednih desetak dana. Vožnja do Avančinski vulkana i istoimenog kampa koji se nalazi na visini od oko 850 m između Avačinski i Korjakski vulkana. Smeštamo se u kamp i koristimo slobodno vreme za aklimatizaciju na novu nadmorsku visinu. Noćenje.
4
Dan
Ranojutarnji treking kroz planinski prolaz smešten između Avačinski i Koriakski vulkana. Idemo po padinama Koriakski vulkana, prelazimo klisure i izvore reke Sedlovinke (20km trekinga na 1200 m nadmorske visine). Koriakski vulkan, još jedan aktivni vulkan koji ćemo obići na ovoj našoj ruskoj avanturi. Zajedno sa Avačinski vulkanom predstavlja jedinstven predmet istraživanja zbog svoje istorije erupcija u blizini naseljenih područja. Noćimo u šatorima pod zvezdama.
5
Dan
Ujutru sklapamo šatore i idemo ka kampu smeštenom blizu Aagski toplih izvora. Smeštamo se u kamp i kupamo se u izvorima gde temperatura negde dostiže i čitavih 39 stepeni! (25 km trekinga) Noćenje.
6
Dan
Slobodan dan koji koristimo da se odmorimo od napornog pešačenja. Slobodno vreme koristimo da obiđemo Gorjačerečenski i Kotjol prirodne izvore gde ćemo čuti nešto više o prirodi koja nas okružuje, poznatoj tundri i medvedima karakterističnim za ovo područje. Noćenje u kampu.
7
Dan
Slobodan dan koji koristimo da se odmorimo od napornog pešačenja. Slobodno vreme koristimo da obiđemo Gorjačerečenski i Kotjol prirodne izvore gde ćemo čuti nešto više o prirodi koja nas okružuje, poznatoj tundri i medvedima karakterističnim za ovo područje. Noćenje u kampu.
8
Dan
Ranojutarnji uspon na Džendžur vulkan. Penjemo se na 1400 metara i posmatramo prirodu u svoj svojoj veličini. Posmatramo Županovski vulkan, Naličevo dolinu i Avača vulkane dok ručamo. Uživamo u neverovatnoj moći prirode dok se spuštamo nazad u kamp. (25km trekinga) Noćenje u šatorima.
9
Dan
Vraćamo se nazad u centralni kamp (12km trekinga). Po povratku se odmaramo u toplim izvorima i dajemo telu dovoljno vremena za odmor. Noćenje.
10
Dan
Slobodan dan za prikupljanje energije i šetnju u prirodi. Noćenje.
11
Dan
Upućujemo se na još jedan celodnevni treking od 26km kroz Pinačevski planine i tundru koji se nalaze na 1160 m nadmorske visine. Kamčatka - ruska carica biodiverziteta. Specifičan geografski položaj na čijem se podneblju sudaraju topli vetrovi i hladni subarktički čini je pogodnom za razvoj brojnih biljnih i životinjskih vrsta, ali i smanjenom uticaju čoveka čime je čini gotovo netaknutu. Najpoznatija po tome što je prirodno stanište smeđih medveda gde se pretpostavlja da se u proseku na svakih 100km u Krontski Nacionalnom parku nalazi 3 do 4 medveda! Noćenje u šatorima.
12
Dan
Novi dan posvećen novom trekingu. Idemo 20 kilometara kroz dolinu prateći rutu Pinačevo reke. Dolazimo u Pinačevo u večernjim satima i ukrcavamo se na bus za hotel u Paratunki. Noćenje.
13
Dan
Novi dan posvećen novom trekingu. Idemo 20 kilometara kroz dolinu prateći rutu Pinačevo reke. Dolazimo u Pinačevo u večernjim satima i ukrcavamo se na bus za hotel u Paratunki. Noćenje.
14
Dan
Nakon ranog doručka idemo na 16 km trekinga ka krateru vulkana. Mutnovski vulkan (2323 metara nadmorske visine) – jedan od najveličanstvenijih i najzanimljivijih vulkana Kamčatke. Istražujemo sam krater i još jednom se divimo čudu prirode ovog neverovatnog poluostrva. Ručamo na obodu kratera i vraćamo se nazad u kamp u popodnevnim časovima. Noćenje u šatorima.  
15
Dan
Nakon ranog doručka idemo na 16 km trekinga ka krateru vulkana. Mutnovski vulkan (2323 metara nadmorske visine) – jedan od najveličanstvenijih i najzanimljivijih vulkana Kamčatke. Istražujemo sam krater i još jednom se divimo čudu prirode ovog neverovatnog poluostrva. Ručamo na obodu kratera i vraćamo se nazad u kamp u popodnevnim časovima. Noćenje u šatorima.  
16
Dan
Slobodan dan za razne fakultativne aktivnosti koje smo propustili prethodnih dana. Obilazak Petropavlovsk-Kamčatski, istorijski centar grada, riblja pijaca, brojni istraživački centri... Povratak u kamp. Noćenje.
17
Dan
Nakon doručka napuštanje smeštaja i transfer do aerodroma. Let za Beograd preko Moskve sa dužim čekanjem. Kraj putovanja.
Polazak:  21.07.2019. ** U retkim slučajevima moguće je pomeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.
Opšte napomene:
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA ORGANIZATORA PUTOVANJA.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.
Napomene u vezi sa smeštajem:
 • Organizator putovanja zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.
Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i organizator  nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.
Napomene u vezi sa vizama:
 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.
Cenovnik br. 1 važi od 20.06.2018.
Kamp / šator / guesthouse – tokom ture spava se u bazičnim kampovima. Obezbeđeni su šatori ali potrebno je da putnici ponesu svoje vreće za spavanje i osnovnu planinarsku opremu. Usluga je noćenje sa obrocima navedenim u planu i programu puta. Napomene u vezi sa smeštajem:
 • Organizator putovanja zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja

Licenca ministarstva OTP 266/2010.