office@felixtravel.rs
061/180-6160
Gore
 

MANASTIR NOVO HOPOVO

MANASTIR NOVO HOPOVO

per person

MANASTIR NOVO HOPOVO – SREMSKI KARLOVCI – NOVI SAD

Termini:   12.05.2019.    09.06.2019.   14.07.2019.    11.08.2019.   29.09.2019.

 

Cena aranžmana po osobi:  2790,00 din

Promo cena 2390,00 din

deca do 12 godina 2190,00 din

(Promo cena važi za određen broj mesta)

NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinski 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka realizacije programa
 • Platnim karticama
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane agencije Felix travel

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase prema programu putovanja
 • obilazak prema programu
 • ulaznice u Sremskim Karlovcima
 • ručak u restoranu “Lazin Salaš”
 • usluge predstavnika agencije / vodiča tokom putovanja
 • troškove ogranizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • individualni troškovi putnika
 • Podzemne vojne galerije sa vodičem 350 din
 • Stanični vaučer 50 din po osobi (plaća se u agenciji)
 • Destination
 • Included
  MANASTIR NOVO HOPOVO
1
Polazak iz Beograda oko 08:00h sa glavne autobuske stanice (BAS), sastanak grupe 15 minuta ranije (tačno vreme polaska biće objavljeno dva dana pred put). Vožnja autoputem prema Manastiru Novo Hopovo. Manastir Novo Hopovo je jedan od najvećih hramova među 16 srednjovekovnih manastira na Fruškog Gori. Po arhitekturnoj vrednosti i monumentalnom fresko-slikarstvu, manastir Hopovo predstavlja jednu od najznačajnijih sakralnih građevina svoje epohe. Nakon obilaska manastira, putovanje nastavljamo prema Sremskim Karlovcima. Rаzglеdаnjе grаdа sа turističkim vоdičеm zаpоčinjе prigоdnоm pričоm о istоriјi Srеmskih Kаrlоvаcа, nаkоn čеgа slеdi šеtnjа pо cеntru, uz оbјаšnjаvаnjе nајznаčајniјih kulturnо - istоriјskih znаmеnitоsti (Patrijaršijski dvor, Bоgоslоviја, Bоgоslоvski sеminаr, fоntаnа "Čеtiri lаvа", Маgistrаt, Kаtоličkа crkvа). Poseta Muzeju srpske pravoslavne crkve, simboličnog naziva „Riznica“, u Patrijaršijskom dvoru. Оbilаzаk Sаbоrnе prаvоslаvnе crkvе Svеti Nikоlа i upоznаvаnjе sа nајvrеdniјim ikоnаmа bаrоknоg slikаrstvа nа nаšеm pоdručјu. Degustacija 1 vina u Patrijaršijskom podrumu. Pоsеtа čuvеnој Kаrlоvаčkој gimnаziјi - nајstаriјој srpskој gimnаziјi, u kојој sе оbilаzе svеčаnа sаlа i Spоmеn-bibliоtеkа muzејskоg tipа, gdе sе čuvајu nеkа оd nајznаčајniјih dеlа srpskе knjižеvnоsti. Posle obilaska Sremskih Karlovaca putovanje nastavljamo ka Novom Sadu. Obilazak Petrovaradinske tvrđave. Gradnja tvrđave trajala je 88 godina, do 1780. godine. Građena je u vreme vladavine austrijskih careva Leopolda I, Josifa I, Karla IV, Marije Terezije i Josifa II, po sistemu građenja markiza Petrovaradinska tvrdjava Sebastijana Vobana (16533.-1707.), francuskog vojskovođe, arhitekte i pisca. Nakon obilaska odlazak do centra Novog Sada u „Lazin Salaš“ gde je organizovan ručak. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj programa.
 • - Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
 • - Mole se putnici da vode računa o svojim dokumentima, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • - Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
 • - Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • - Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
 • - Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
 • - U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • - Agencija zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
 • - Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, agencija ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
 • - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja i uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi agencije. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • - Agencija zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
 • - Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa, spajanje sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Aranžman je radjen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika. Cenovnik br. 1 od 06.03.2019.