office@felixtravel.rs
061/180-6160
Gore
 

SKIATOS

SKIATOS

per person

MEGALI AMMOS – KOUKOUNARIES – ACHLADIES

HOTELI – 11 dana (10 noćenja) – avionom – autobusom

HOTELSKE SKRAČENICE I NAZNAKE U TABELI:  1/2 standardna soba – dva standardna ležaja + pomoćni ležaj.  1/2 modern, superior, club– soba veće površine i bolje opremljenosti od standardne. BB – bed&breakfast (noćenje i doručak – samoposluživanje). HB – halfboard (polupansion): doručak – večera (samoposluživanje – izbor više jela). SV – sea view (pogled na more). SSV – sea side view (bočni ili delimični pogled na more). IV – inland view (pogled na unutrašnji deo hotela). GV- garden view (pogled na vrt – baštu).

 

DINARSKIDEOARANŽMANA: plaćajusviputnicibezobziranaizabranuvrstuuslugeiprevozadoletovališta, iznosjenaznačenutabeli.

CENASMEŠTAJNIHUSLUGA:cenajepoosobi, naznačenajeutabeliuEUR (dinarskoplaćanje), pojedinačno zasvakitermin, objekatiuslugu.

CENA AVIO PREVOZA: cena je po osobi.Naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje). Deca do 2 god. ne plaćaju prevoz i nemaju sedište.

NAČIN PLAĆANJA:

Cene prevoza i smeštaja su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po prodajnom kursu za efektivu Intesa banke na dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.

 • gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • plaćanjem na 6 mesečnih rata bez kamate za korisnike Instalment kreditnih kartica Komercijalne banke
 • čekovima građana sa odloženim plaćanjem do 15. decembra 2019., rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • virmanskom uplatom pojedinaca ili preduzeća na osnovu izdate fakture

Organizator putovanja zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.

AUTOBUSOM / AVIONOM / 11 DANA
1
AVIO PREVOZ (poseban čarter let)  BEOGRAD SKIATOS BEOGRAD PROGRAM PUTOVANJA: Dan polaska - poletanja aviona je datum iz tabele. Prvi dan: sastanak putnika dva sata pre poletanja kod šaltera Belvi Travel na beogradskom aerodroma “Nikola Tesla”. Obavezno dva dana pre putovanja proveriti tačno vreme i mesto sastanka putnika i poletanja aviona. 2-10.dan: boravak u izabranom terminu i objektu sa izabranim uslugama. 11.dan (poslednji dan boravka): napuštanje objekta, poletanje sa Skiatosa prema planu letenja. Sletanje u Beograd. Kraj usluga. CENA AVIO ARANŽMANAOBUHVATA:
 • avio - čarter let narelacijiBeograd - Skiatos - Beograd
 • izabrane pansionske usluge (10 noćenja) u hotelu prema tabeli
 • servispredstavnikaagencijeitroškoveorganizacije programa.
CENA AVIO ARANŽMANA NE OBUHVATA:
 • troškove transfera aerodrom - hotel - aerodrom u iznosu od 15€ po osobi (ne plaćaju deca od 0-2 god.).
 • aerodromsku taksu u ukupnom iznosu od 37,50€ (aerodrom Beograd - 21,42€, aerodrom Skiatos - 15,10€, RF taksa - 0.98€).
 • YQ taksu - 20€ (doplata za gorivo, taksa je podložna promeni). Takse ne plaćaju deca od 0-2 god. Takse se plaćaju u agenciji.
 • turističku (boravišnu) taksuuiznosu 0,5€ zahtl 2*, 1,5€ zahtl 3*, 3€ zahtl 4*, 4€ zahtl 5* posobidnevno. Plaćanje na recepciji.
 • troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Informaciju o uslovima i iznosu osiguranja dobićete u agenciji.
Doplatazadodatniprevoz - transferdo/odaerodroma, cenapoosobi (min. 2 putnika): NoviSad - 2.600 rsd,Zrenjanin- 2.600 rsd, Subotica - 3.600 rsd, Kikinda - 3.000 rsd, Vršac - 3.000 rsd, Pančevo - 2.000 rsd, Šabac - 2.600 rsd, Sremska Mitrovica - 2.600 rsd, Kragujevac - 2.800 rsd, Kraljevo - 3.600 rsd, Čačak - 3.000 rsd, Gornji Milanovac - 3.000 rsd;Niš - 4.800 rsd, Kruševac - 4.500 rsd, Paraćin - 3.500 rsd, Ćuprija - 3.300 rsd, Jagodina - 3.000 rsd. Dete 0-2g. - besplatno, nema sedište. Popustzadeteod 2-12g. - 50%. Transferizapočinju 3-4 sataprepoletanjaavionaizBeograda.     BUS PREVOZ - AUTOBUSOM TURISTIČKE KLASE (klima-video-audio)  BEOGRAD • VOLOS• BEOGRAD PROGRAM PUTOVANJAPolazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume iz tabele. Prvi dan: polazak autobusa u 13:00h iz Beograda.Obavezno dva dana pre putovanja proveriti tačno vreme i mesto sastanka putnika i polaska autobusa. 2-11.dan: boravak u izabranom terminu (10 noćenja), u objektu sa izabranim uslugama. 12.dan (poslednji dan boravka): napuštanje objekta, povratak sa Skiatosa u popodnevnim satima u zavisnosti od polaska trajekta. 13.dan: dolazak u Beograd na mesto polaska. Kraj usluga. CENA BUS ARANŽMANAOBUHVATA:
 • autobuskiprevoznarelacijiBeograd - Volos (luka) - U Volosu se napušta autobus, putnici unose prtljag na trajekt ili brod za Skiatos, odlažu ih u za to obezbeđeni prostor, a po dolasku na Skiatos, iznose ih u prevozno sredstvo koje vrši transfer luka - vila - luka.
 • uslugesmeštaja (10 noćenja) nabazinajma studija u izabranomterminuprematabeli
 • servispredstavnika agencije i troškoveorganizacijeprograma.
CENA BUS ARANŽMANA NE OBUHVATA:
 • troškove prevoza trajektom Volos-Skiatos-Volos (vožnja traje oko 2,5h) i troškove transfera na ostrvu luka-vila-luka.Trajekt i transfer se posebno plaćaju po cenovniku brodske kompanije i lokalnog partnera u iznosu od 48€ po osobi, plaćanje u agenciji.
 • turističku taksu - 0,5€ dnevno, plaćasepostudijuiliapartmanu. Plaćanjenarecepciji.
 • troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Informaciju o uslovima i iznosu osiguranja dobićete u agenciji.
Organizujemododatniprevoz - transferdo/odmestapolaskaautobusa, cenapoosobi (min. 2 putnika): NoviSad - 2.600 rsd,Zrenjanin- 2.600 rsd, Subotica - 3.600 rsd, Kikinda - 3.000 rsd, Vršac - 3.000 rsd, Šabac - 3.000 rsd, Sremska Mitrovica - 3.000 rsd, Pančevo - 2.000 rsd. Deca 0-2g. - besplatno, nemaju sedište. Popustzadecuod 2-12g. - 50%. Transferizapočinju2-3 sataprepolaska autobusaizBeograda.
 • Navedeni popusti za treću osobu i decu važe samo u pratnji dve odrasle (plative) osobe.
 • Sobe se koriste prvog dana iz tabele od 14:00h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00h.
 • Dodatni, odnosno pomoćni ležajevi su uglavnom manjih dimenzija od standardnog ležaja i uobičajno je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.
 • Rezervacije hotela se vrše po uplaćenoj akontaciji 40%. Konačna potvrda se dobija do 48 sati po uplati. Ukoliko rezervacija ne bude potvrđena od strane hotela, celokupan iznos akontacije se vraća.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
 • Oznaka kategorije hotela u programu putovanja je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera. Raspored soba u hotelu vrši recepcija.
 • Pravila oblačenja u većini hotela za vreme večere u restoranima je za muškarce, nošenje dugih pantalona, a sve vrste kupaćih kostima su zabranjene.
 • U uslovima niske sezone, a nekada i u sezoni, moguće je da neki sadržaji smeštajnog objekta, ugostiteljski i trgovinski objekti u mestu opredelenja nisu u funkciji, za šta Organizator putovanja nemože biti odgovoran.
 • Fotografije iz kataloga ili sa internet prezentacije unutrašnjih sadržaja smeštajnih objekata i soba, negarantuju da će putnik dobiti baš smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti i veličine kao na fotografiji.
 • Broj telefona predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije 5 dana pre ugovorenog putovanja. Ukoliko putnik preuzme vaučer na kojem ne piše broj telefona predstavnika, dužan je pozvati agenciju pre putovanja.
 • Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš). Putnici koji nisu državljani Srbijeu obavezi su da se sami upoznaju saviznim režimom zemlje u koju putujuAgencija nesnosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguć e putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika i drugih objektivnih okolnosti otkaže putovanje ili ga realizuje u saradnji sa drugom agencijom o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet (5) dana pre predviđenog početka putovanja.
 • Minimum za realizaciju putovanja je 80 putnika (avionskiprevoz).
 • Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo ovog programa.
 • Agencija nema odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja OTP licenca 25/2016 Cenovnik br 4 / 01.03.2019.