office@felixtravel.rs
061/180-6160
Gore
 

SUBOTICA – PALIĆ

SUBOTICA – PALIĆ

per person

SUBOTICA – VINARIJA ZVONKO BOGDAN – PALIĆ

Termini:   19.05.2019.    23.06.2019.   21.07.2019.   25.08.2019.   22.09.2019.

 

Cena aranžmana po osobi:  2990,00 din

Promo cena 2690,00 din

deca do 12 godina 2490,00 din

(Promo cena važi za određen broj mesta)

NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinski 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka realizacije programa
 • Platnim karticama
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane agencije Felix travel

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase prema programu putovanja
 • obilazak prema programu
 • ulaznica za Sinagogu
 • obilazak vinarije Zvonko Bogdan u pratnji stručnog vodiča
 • ručak u restoranu
 • usluge predstavnika agencije / vodiča tokom putovanja
 • troškove ogranizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • individualni troškovi putnika
 • Stanični vaučer 50 din po osobi (plaća se u agenciji)
 • Degustacija vina u vinariji (3 vrste vina 600din, 4 vrste vina 1000din, 6 vrsta vina 1500din)
 • Destination
 • Included
  SUBOTICA – PALIĆ
1
Polazak iz Beograda oko 07:30h sa glavne autobuske stanice (BAS), sastanak grupe 15 minuta ranije (tačno vreme polaska biće objavljeno dva dana pred put). Vožnja autoputem prema Subotici. Dolazak u Suboticu, obilazak Sinagoge, razgledanje grada. Sinagoga je jedno od najvrednijih srednjeevropskih ostvarenja ove vrste sakralne arhitekture. Odlikuju je smela i moderna arhitektonska rešenja, ukrasi od vitraža, kao i stilizacije preuzete iz mađarskog folklora, kao što su stilizovane latice ruža, ljiljana i karanfila i paunovog perja. Nastavak puta prema vinariji Zvonko Bogdan. Obilazak vinarije u pratnji stručnog vodiča i mogućnost degustacije vina (fakultativno). Vinarija Zvonko Bogdan je svoj put započela 2008. godine kada se objedinjujući  specifičnost i tradiciju Palićkog vinogorja sa najsavremenijom francuskom tehnologijom uputila ka jasnom cilju da proizvodi vina vrhunskog kvaliteta koja nose pečat podneblja s kog dolaze. Usidrena u moru svojih vinograda na istočnoj obali jezera Palić, na samom severu Srbije, Vinarija je izgrađena u stilu secesije, karakteristične za tradicionalnu arhitekturu Palića i obližnjeg grada Subotice. Nakon obilaska vinarije odlazak na Palićko jezero gde je organizovan ručak. Slobodno vreme za uživanje pored jezera do polaska za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj programa.
 • - Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
 • - Mole se putnici da vode računa o svojim dokumentima, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • - Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
 • - Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • - Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
 • - Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
 • - U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • - Agencija zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
 • - Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, agencija ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
 • - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja i uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi agencije. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • - Agencija zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
 • - Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa, spajanje sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Aranžman je radjen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika. Cenovnik br. 2 od 11.03.2019.