office@felixtravel.rs
061/180-6160
Gore
 

TASOS

TASOS

per person

HOTELI – 11 dana (10 noćenja) – automobilom – autobusom

HOTELSKE SKRAĆENICE I NAZNAKE U TABELI: standardna soba – dva standardna ležaja + pomočni ležaj; superior i deluxe soba – soba veće površine i bolje opremljenosti od standardne; family soba – porodična veća soba sa dva kreveta i dva pomoćna kreveta ili dva kreveta na sprat; BB – bed&breakfast(noćenje i doručak – samoposluživanje); HB – halfboard(polupansion: doručak, večera – samoposluživanje – izbor više jela);  AI – All Inclusive – sve uključeno: doručak, ručak, večera + dodatna usluga prema hotelskom planu – detalji na sajtu.

 

DINARSKI DEO ARANŽMANA:  plaćaju putnici bez obzira na izabranu vrstu usluge i prevoza do letovališta, deca od 0-12g. ne plaćaju.

CENA SMEŠTAJNIH USLUGA:  cena je po osobi, naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje), pojedinačno za svaki termin, objekat i uslugu.

CENA BUS PREVOZA:  cena je po osobi, naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje). Deca do 2 god. ne plaćaju prevoz i nemaju sedište.

NAČIN PLAĆANJA:

CeneprevozaismeštajasuizraženeuEUR. Plaćanje je dinarsko po prodajnom kursu za efektivu Intesa banke na dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.

 • gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • plaćanjem na 6 mesečnih rata bez kamate za korisnike Instalment kreditnih kartica Komercijalne banke
 • čekovima građana sa odloženim plaćanjem do 15. decembra 2019., rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • virmanskom uplatom pojedinaca ili preduzeća na osnovu izdate fakture

Organizator putovanja zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.

AUTOBUSOM / 11 DANA
 • Included
  TASOS
1
BUS PREVOZ - AUTOBUSOM TURISTIČKE KLASE (klima-video-audio)  BEOGRAD • TASOS • BEOGRAD    
SMENE ZA AUTOBUSKI PREVOZ ZA 10 NOĆENJA (autobus polazi dan ranije u odnosu na navedene datume): 23. maj;  2,12,22. jun;  2,12,22. jul;  1,11,21,31. avgust;  10,20. septembar 2019.
  DOPLATA ZA PREVOZ AUTOBUSOM PO OSOBI: 55 eur , dete do 2g - besplatno PROGRAM PUTOVANJAPolazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume iz tabele. Prvi dan: polazak autobusa iz Beograda u 17:00h. Obavezno dva dana pre putovanja proveriti tačno vreme i mesto sastanka putnika i polaska autobusa. 2-11.dan: boravak u izabranom terminu i objektu sa izabranim uslugama. 12.dan (poslednji dan boravka): napuštanje objekta, povratak sa Tasosa je oko 15:00h. 13.dan: dolazak u Beograd u jutarnjam satima na mesto polaska. Kraj usluga. CENA BUS ARANŽMANAOBUHVATA:
 • autobuskiprevoznarelacijiBeograd - Tasos - Beogradsapratiocemgrupe
 • usluge smeštaja u hotelu na bazi izabrane pansionske usluge, za odabrani broj noćenja.
 • servispredstavnikaagencijeitroškoveorganizacije programa.
CENA BUS ARANŽMANA NE OBUHVATA:
 • prevoztrajektom Keramoti-Tasos Limenas-Keramoti (vožnjatrajeoko 30 minuta). Cena trajekta 10 eur po osobi (povratna vožnja). Plaćanje vodiču u autobusu.
 • turističku (boravišnu) taksu u iznosu 0,5€ za htl 2*, 1,5€ za htl 3*, 3€ za htl 4*, 4€ za htl 5* po sobi dnevno. Plaćanje na recepciji.
 • troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Informaciju o uslovima i iznosu osiguranja dobićete u agenciji.
Doplatazadodatniprevoz- transfer do/od mesta polaska autobusa u Beogradu, cena po osobi (min. 2 putnika):Novi Sad - 2.600 rsd, Zrenjanin - 2.600 rsd, Subotica - 3.600 rsd, Kikinda - 3.000 rsd, Vršac - 3.000 rsd, Šabac - 2.600 rsd, Sremska Mitrovica - 2.600 rsd, Pančevo - 2.000 rsd. Deca 0-2g. - besplatno, nemaju sedište. Popust za decu od 2-12g. - 50%. Transferi započinju 2-3 sata pre polaska busa iz Beograda
 • Navedeni popusti za treću i četvrtu osobu i decu važe samo u pratnji dve odrasle (plative) osobe, osim ako drugačije nije navedeno u cenovniku.
 • Sobe/apartmani se koriste prvog dana iz tabele od 14:00h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09.00h.
 • Dodatni, odnosno pomoćni ležaj je uglavnom manjih dimenzija od standardnog ležaja i uobičajno je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili je sofa/fotelja na rasklapanje.
 • Apartmani i studija se predaju gostima u ispravnom i čistom stanju. Gosti sami održavaju higijenu u smeštajnim jedinicama i nabavljaju sredstva za higijenu. Posteljina se menja najmanje jednom u toku smene.
 • Doplata za jednokrevetnu smeštajnu jedinicu (apartman ili studio) u sezoni je 100% na smeštajni deo aranžmana i nije moguć u svim studijima i apartmanima (informacije su dostupne u agenciji).
 • Cena je garantovana uz uplatu kompletnog iznosa. U slučaju promena nakon zaključivanja Ugovora o putovanju, koja se odnose na promene u kursu razmene valute, ili kada je cena izražena u dinarima, do promene u tarifama prevoznika i drugim zakonom predviđenim slučajevima, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja, otkaza putovanja iligarealizujeusaradnjisadrugomagencijomo čemujedužandaobavestiputnikenajkasnijepet (5) danaprepredviđenogpočetkaputovanja.
 • Maloletna lica ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost roditelja da mogu samostalno da putuju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu putovanja je zvanično utvrđena i važeća je na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i inopartnera.
 • Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe i sedište u autobusu, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate. Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija, po dolasku gostiju.
 • Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, nepodrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spacentar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića iz minifrižidera/minibara, sportski tereni i slično.)
 • Pravila oblačenja u većini hotela za vreme večere u restoranima je za muškarce, nošenje dugih pantalona, a sve vrste kupaćih kostima nisu dozvoljene.
 • U uslovima niske sezone, a nekada i u sezoni, moguće je da neki sadržaji smeštajnog objekta, ugostiteljski i trgovinski objekti u mestu opredelenja nisu u funkciji, za šta Organizator putovanja nemože biti odgovoran.
 • Fotografije iz kataloga ili sa internet prezentacije unutrašnjih sadržaja smeštajnih objekata i soba, negarantuju da će putnik dobiti baš smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti i veličine kao na fotografiji.
 • Broj telefona predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije 5 dana pre ugovorenog putovanja. Ukoliko putnik preuzme vaučer na kojem ne piše broj telefona predstavnika, dužan je pozvati agenciju pre putovanja.
 • Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš). Putnici koji nisu državljani Srbijeu obavezi su da se sami upoznaju saviznim režimom zemlje u koju putujuAgencija nesnosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguć e putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
 • Minimum za realizaciju putovanja je 35 putnika (autobuskiprevoz), 80 putnika (avionskiprevoz).
 • Agencija nema odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Molimo putnike da preuzmu i pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo ovog programa.
  Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja OTP licenca 25/2016 Cenovnik br 3 / 01.03.2019.
SPECIJALNIHOTELSKIPOPUSTIZARANEREZERVACIJEHOTELSKIHUSLUGA
 • Zahoteleucenovnikuprimenjujusespecijalnihotelskipopustizaraneuplateuiznosuod 5% do10% naobjavljenecene.
 • Popusti važe za rezervacije do određenog datuma u periodu do kraja marta 2019.
 • Popust se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 50% od vrednosti aranžmana.
 • Popusti su naznačeni u tabelama sa cenama hotelskih usluga za svaki hotel pojedniačno i zavise od termina uplate akontacije.
Popusti se ne odnose na dinarski deo aranžmana, doplate i dodatne usluge naznačene u cenovniku