office@felixtravel.rs
061/180-6160
Gore
 

VENECIJA – (KARNEVAL)

22.02.2019. - 24.02.2019.

VENECIJA – (KARNEVAL)

per person

-plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan plaćanja-

NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
 • Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate.
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
 • Usluge vodiča i pratioca grupe
 • Agencijske usluge

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Obavezno medjunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • Stanični vaučer 50 rsd – plaća se u agencijiIndividualne troškove putnika
 • Fakultativne izlete:
 • Vožnja brodićem do Venecije20 eura
1
Dan BEOGRAD-PUNTO SABBIONE
Polazak u 19h sa BAS-ove stanice. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju ka Italiji uz kraća usputna zadržavanja radi odmora I graničnih formalnosti.
2
Dan PUNTO SABBIONE-VENECIJA
Dolazak u luku Punto Sabbione u jutarnjim časovima. Fakultativna vožnja brodom do Venecije (bivše Mletačke Republike koja sa svojih 118 ostrva, 400 mostova i čuvenim kanalom Grande dominira Jadranom). Razgledanje Venecije u pratnji stručnog vodiča. Piazza San Marco, Duždeva palata, Campanila, čuveni most Rialto, i saznajte kako je “most uzdaha” dobio ime… Slobodno vreme za uživanje u čarima Venecije. Polazak za Beograd u večernjim časovima.  
3
Dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.
 • - NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.- Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.- Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.  -Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)  -Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu. -Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….-Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix Travel zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. -Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni. - Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca. -Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost. -Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje. -U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni. -Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. - Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program. - U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. -Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Aranžman je rađen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika. UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA PUTOVANJA AGENCIJE FELIX TRAVEL LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 85/2013. Cenovnik br. 1 od 23.01.2019.