...

...

...

...

...

...

...

...

....

 


Podzemni Novi Sad

i obilazak Sremskih Karlovaca i Novog Hopova
Beograd – Novo Hopovo – Novi Sad – Petrovardin – Sremski Karlovci – Beograd

1 dan /  bez noćenja
Autobusom

 

 

Program za polazak iz Beograda
Polazak ka Novom Sadu sa Lastine autobuske stanice. Putovanje preko Fruške Gore.
Poseta manastiru Novo Hopovo, gde se nalaze svete mošti svetog ratnika Teodora Tirona, stare 1700 godina.
Obilazak Petrovaradinske tvrđave, jedne od tri najveće u Evropi, zajedno sa Beogradskom. Sagrađena je od strane Habzburške monarhije, sa ciljem da zaštiti granice Carstva od  Otomanske vojske. U podzemlju tvrđave nalazi se lavirint od čak 16 kilometara hodnika, tajnih prolaza, podzemnih raskrsnica, dvorana u koje se niko ne bi usudio da uđe bez vodiča. Čućemo priču vodiča koji će nas upoznati sa tajnim prolazima, podzemnim minskim poljima, smrtonosnim zamkama...
Obilazak vinskih podruma u Karlovcima i degustacija čuvenog karlovačkog vina Bermeta - tradicionalnog karlovačkog aromatizovanog vina, koje je nekada bilo izuzetno popularno na Bečkom dvoru. Čak je i na potonulom Titaniku pronadjeno nekoliko boca bermeta. Sremski Karlovci su jedno od najlepših mesta u Vojvodini, na obroncima mistične Fruške gore.
Obilazak patrijaršijske crkve u kojoj se nalazi neobična slika Mojsija sa rogovima.
Obilazak centra Novog Sada i slobodno vreme za ručak, ili ručak na samoj tvrđavi.
Povratak u Beograd.

Program za polazak iz Novog Sada
Okupljanje kod ulaza u Muzej grada Novog Sada na tvrđavi.
Obilazak Petrovaradinske tvrđave, jedne od tri najveće u Evropi, zajedno sa Beogradskom. Sagrađena je od strane Habzburške monarhije, sa ciljem da zaštiti granice Carstva od  Otomanske vojske. U podzemlju tvrđave nalazi se lavirint od čak 16 kilometara hodnika, tajnih prolaza, podzemnih raskrsnica, dvorana u koje se niko ne bi usudio da uđe bez vodiča. Čućemo priču vodiča koji će nas upoznati sa tajnim prolazima, podzemnim minskim poljima, smrtonosnim zamkama...
Obilazak vinskih podruma u Karlovcima i degustacija čuvenog karlovačkog vina Bermeta - tradicionalnog karlovačkog aromatizovanog vina, koje je nekada bilo izuzetno popularno na Bečkom dvoru. Čak je i na potonulom Titaniku pronadjeno nekoliko boca bermeta. Sremski Karlovci su jedno od najlepših mesta u Vojvodini, na obroncima mistične Fruške Gore. Obilazak patrijaršijske crkve u kojoj se nalazi neobična slika Mojsija sa rogovima.
Povratak u Novi Sad.

Cena aranžmana XX dinara
Cena aranžmana uz popust za polazak iz Beograda XX dinara
Cena aranžmana uz popust za polazak iz N. Sada XX dinara*


Aranžman obuhvata:
-prevoz modernim, turističkim autobosima sa audio-video opremom, klimom
-usluge vodiča u svakom autobusu
-troškovi organizacije putovanja

-    SAMO ZA PUTNIKE IZ NOVOG SADA - Ulaznice za kompleks podzemnih hodnika Petrovaradinske tvrđave uz pratnju lokalnog vodiča

Aranžman ne obuhvata:
Fakultativne izlete:
       -Ulaznice za kompleks podzemnih hodnika Petrovaradinske tvrđave uz pratnju lokalnog vodiča – 350 dinara (za putnike iz Beograda)
       -Degustaciju Bermeta u Sremskim Karlovcima– 150 din
-Individualne troškove putnika

NAPOMENE:
•    Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
•    Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
•    Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
•    Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
•    U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
•    Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Ovaj program rađen je na bazi 65 putnika koji plaćaju punu cenu. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja putnika otkaže putovanje ili izvrši korekciju cene.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja - Felix travel, Belgrade, licenca Ministarstva turizma OTP 85/2013


 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Letovanje Ljoret de Mar 2023

LJORET DE MAR

358€

 

 

Letovanje Lutraki 2023

LUTRAKI

238€

 

 

Letovanje Montekatini 2023

MONTEKATINI

198€