...

...

...

...

...

...

...

...

....

 


Jednodnevni izlet

SEGEDIN – MORAHALOM

 

gradska-kuca.jpg morahalom-1.jpg

 

 Segedin je grad u južnoj Mađarskoj na ušću reke Mureš u Tisu. Predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela zemlje i glavni grad županije Čongrad. Ovaj uređeni evropski grad popločanih trgova I ornamentisanih građevina, ima više turističkih atrakcija nego mnogi drugi u regionu.Takodje je jedan od najpoznatijih univerzitetskih gradova u ovom delu Evrope.
Morahalom je grad koji se nalazi oko 20km jugozapadno od Segedina I  oko 15 km od  graničnog prelaza Horgos I ima oko 6000 stanovnika.

Banja Eržebet u Morahalomu sa svojih 14 pokrivenih i 9 otvorenih bazena, sa lečilištem i wellness uslugama, infra  I finskom saunom i povoljnim cenama tokom čitave godine očekuje svoje goste. Voda koja stiže sa dubine od 660 metara topla je 39.5 stepeni Celzijusovih, sadrži alkali hloride I jod I služi za  lečenje oboljenja kičme, reume mišića I lečenje ginekoloških problema. Ukupna površina bazena dostiže 2.200 m². Lekoviti bazeni pune se isključivo lekovitom vodom bez dodavanja hemikalija. Bazene čine privlačnim ugrađene hidromasaže  za ramena i leđa, a pored toga tuš i vodopadi sa raznim elementima. Banja pruža mogućnost zabave, uživanja i dobrog provoda za sve uzraste, a za dobru hranu brine čarda koja se nalazi u sastavu banjskog kompleksa.

PROGRAM PUTOVANJA:

Sastanak putnika na parkingu kod Sajma (Home Centar) u 05h, polazak u 05.30h. Dnevna vožnja preko Novog Sada i Subotice prema graničnom prelazu Kelebija. Posle ulaska u Mađarsku pauza u hangarima „Hatar“ i „Tompaker“ za šoping. U dogovoreno vreme polazak za banju Morahalom.  Slobodno vreme do polaska za Segedin. Dolazak u Segedin, obilazak sa vodičem. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili organizovan odlazak u hipermarkete (METRO, PRAKTIKER I AUCHAN-bivša Cora). Polazak za Srbiju u večernjim časovima preko graničnog prelaza Horgoš. Dolazak u Beograd oko ponoći.

CENOVNIK U PRIPREMI....


-plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan plaćanja-


 NAČIN PLAĆANJA:
•   Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
•   Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a
     
 ARANŽMAN OBUHVATA:
•   Prevoz autobusom turističke klase (AC/DVD).
•   Usluge vodiča i pratioca grupe
•   Agencijske usluge
 ARANŽMAN NE OBUHVATA:
•   Obavezno putno zdravstveno osiguranje
•   Individualne troškove putnika
•   Ulaznica za banju Morahalom 1.800 forinti (oko 6 eura, plaćanje u forintama)

NAPOMENE:
- Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.  
-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)  
-Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
-Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
-Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Eta Tours zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
-Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
-Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
-U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
-Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
-Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZOVANJA PUTOVANJA AGENCIJE FELIX TRAVEL
LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 85/2013.
Cenovnik broj 1.  od 10.05.2016.

 

hit ponuda felix travel

 

Letovanje Lutraki 2020

LETOVANJE LUTRAKI  159€

 

Letovanje San Remo 2020

LETOVANJE SAN REMO 229€

 

 

flixbus

Ukoliko želite da dobijate redovne informacije o novim destinacijama koje je Felix Travel tim pripremio za Vas, prijavite se na naš newsletter.