Nova Godina Dubrovnik Korčula 2024

Dubrovnik Nova Godina 2024

Dubrovnik i Korčula Doček Nova Godina 2024

sa fakultativnim obilascima: Trebinje, Mostar i Sarajevo

PAKET ARANŽMAN 5 DANA: AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ NA BAZI 2 NOĆENJA

 

 Termin Putovanja  Hotel  Cena aranžmana  Specijalna cena
/ studio / apartman / /

Nova Godina Dubrovnik Korčula 2024

 - plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije  na dan plaćanja –

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,

- Obilazak, Trebinja, Dubrovnika, Mostara i Sarajeva prema programu,

- 2 noćenja u 1/2 i 1/3 studijima i apartmanima i u 1/2 sobama (sa sopstvenim kupatilom) u Dubrovačkoj župi,

- Usluge vodiča u svakom autobusu,

- Uslugu lokalnog vodiča u Dubrovniku,

- Troškove organizacije putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Fakultativne izlete:

- Degustacija 3 vrste vina u drevnim podrumima manastira Tvrdoš– 1000 RSD;

- Izlet na Korčulu – 30 € (karte za brodić Orebić-Korčula-Orebić, prevoz, lokalni vodič) ;

- Poseta vinariji Matuško na Pelješcu, uz degustaciju 3 vrste vina i laku zakusku - 10 €;

- Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji) ~1€ po danu po osobi;

- Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo na upit;

- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

- Doplata za polazak iz Novog Sada - 2000 RSD,

- Doplata za polazak iz Užica - 1200 RSD,

- Doplata za polazak iz Požege - 600 RSD,

- Individualne troškove putnika.

 

Program putovanja:

1. DAN: BEOGRAD (ČAČAK) – TREBINJE
(Nova Godina Dubrovnik Korčula 2024) - Polazak iz Čačka u 23 h. Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 21:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu uz usputna zadržavanja za odmor i obavljanje graničnih formalnosti.

2. DAN: TREBINJE – DUBROVNIK NOVA GODINA
Dozalak u *Trebinje. Obilazak grada. Slobodno vreme. Nastavak vožnje prema Dubrovniku*. Razgledanje Dubrovnika sa lokalnim vodičem i slobodno vreme. Smeštaj u apartmane u Dubrovačkoj župi. Slobodno vreme. Posle odmora odlazak na doček na Stradun – SREĆNA NOVA GODINA! Povratak u apartmane. Noćenje.

3. DAN: DUBROVNIK – KORČULA (fakultativno) – DUBROVNIK
(Nova Godina Dubrovnik Korčula 2024) - Slobodno vreme u Dubrovniku ili *fakultativni izlet do ostrva i grada Korčula, gde je, prema legendi rođen čuveni istraživač Marko Polo. Vožnja ka luci Orebić. Usputna pauza u Stonu i obilazak grada. Ukrcavanje na brodić i plovidba do Korčule. Razgledanje grada i slobodno vreme. Oko 16h povratak brodićem u Orebić. Obilazak vinarije Matuško u najstarijem zaštićenom vinskom regionu u bivšoj Jugoslaviji uz fakultativnu mogućnost degustacije vina i sira. Povratak u apartmane. Noćenje.

4. DAN: DUBROVNIK – MOSTAR – SARAJEVO
Napuštanje apartmana. Polazak ka *Mostaru. Obilazak *manastira Tvrdoš i fakultativna degustacija vina u njegovim podrumima. Dolazak u Mostar i obilazak grada i slobodno vreme za kafu. Nastavak vožnje ka *Sarajevu. Šetnja Baščaršijom i slobodno vreme za ručak. Kasno popodne polazak za Beograd i noćna vožnja kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju uz pauze za odmor i granične formalnosti.

5. DAN: SARAJEVO – BEOGRAD (ČAČAK)
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Nova Godina Dubrovnik Korčula 2024

 

Način plaćanja:

- Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
- Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3 jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu,
- Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Felix travel.

 

Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom.

 

NAPOMENE:

- Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa,

- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,

- Organizator putovanja zadržava pravoizmene programa putovanja(redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije,

- Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske,

- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,

- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementimazaključenih ugovora o putovanju,

- Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupiili povratku u Srbiju,

- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,

- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –“tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,

- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec danaod dana utvrđivanja nedostatka,

- Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

 

(Nova Godina Dubrovnik Korčula 2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Letovanje Ljoret de Mar 2023

LJORET DE MAR

358€

 

 

Letovanje Lutraki 2023

LUTRAKI

238€

 

 

Letovanje Montekatini 2023

MONTEKATINI

198€