...

...

...

...

...

...

...

...

....

 


detelinaBISERI AUSTRIJE
SALCBURG - JEZERSKA OBLAST - BAD IŠL -  HALŠTADT  detelina



U podnožju Alpa na reci Salcah,  ušuškan je Salcburg,  jedan od najlepših gradova sveta. Živopisan spoj prirode, kulture i barokne  arhitekture uvrstio ga je na listu zaštićene svetske kulturne baštine Unesco-a.  Sedište nadbiskupa sa 33 crkve zovu i „ RIM SEVERA“. Cvetni parkovi dvorca Mirabel inspirisali su Mocarta da komponuje “Čarobnu frulu” i bili nezaboravni  dekor u kultnom filmu „Moje peme, moji snovi“.

Jezerska oblast oko Salcburga (Salckamergut)  turistički je najatraktivniji deo ove zemlje. Kao biseri u nizu,  nadovezuju se jedno na drugo 70-tak ledničkih jezera:   Fušl, Mond, Volfgang, Traun...
Otmena carska banja Bad Išl bila je najdraže mesto za odmor Franje Josifa.  
Rudnik soli u Halštatu od praistorijskog doba u eksploataciji,najstariji je na svetu,  a danas predstavlja uzbudljivu,  prvorazrednu turističku atrakciju.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan, četvrtak 08.mart: BEOGRAD-SALCBURG   
Sastanak na parkingu kod Sajma (Home Centar). Polazak  iz Beograda u 19.00h. Noćna vožnja kroz  Sloveniju, Hrvatsku i Austriju sa  pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.....

2.dan, petak 09.mart:  SALCBURG
Dolazak u Salcburg u jutarnjm satima.  Pešačka tura kroz istorijski deo grada u pratnji vodiča: Mirabel dvorac i vrtovi,  Mocarteum,  gradska kuća, Mocartova kuća, stara trgovačka ulica Getrajdegase, Univerzitetska crkva, Festivalna dvorana, Katedrala, Glokenšpil, Nadbiskupska palata.......Po želji, odlazak na nekad neosvojivu nadbiskupsku  tvrdjavu Hoensalcburg, simbol grada i lokalitet sa UNESCO iste. Smeštaj u hotel oko 14.00h.  Popodne slobodno za individualna ragledanja. Noćenje.

3.dan, subota 10. mart: SALCBURG – Sv. VOLFGANG - SALCBURG
Doručak. Izlet na jezero Volfgang (Wolfgangsee), jedno od najpoznatijih i najposećenijih jezera Austrije sa medjunarodnom reputacijom,  stečenom kako zbog čarobnog okruženja tako i zahvaljujući poznatoj opereti. Pauza  u St. Gilgenu,  rodnom mestu Mocartove majke. Šetnja elegantnim uskim uličicama do glavnog gradskog trga. Cafe Nanerl nazvan po Mocartovoj sestri, pravo je mesto za kafu i kolače.  Nastavak puta do centralnog mesta na jezeru po kome je i dobilo ime -  St. Wolfgangu. Ovde je  svetac Volfgang u 10.v. živeo isposnički i podigao  prvu crkvu koju su vekovima opsedali hodočasnici. Mesto ima mondensku reputaciju zahvaljujući čuvenoj opereti Roberta Štolca „Kod belog konja“. Obizak krčme „Kod belog konja“, parohijske crkve i slobodno vreme na jezeru. Pre povratka u Salcburg, u popodnevnim satima odlazak  do TC Europa Park na granici sa Nemačkom, najvećeg i najlepšeg šoping mola u Austriji sa 130 prodavnca. Povratak u hotel u večernjim satima. Noćenje.

4.dan, nedelja 11.mart: SALCBURG-HALŠTAT- BAD IŠL
Doručak. Napuštanje soba. Slobodno vreme u Salcburgu za individualna razgledanja, kupovinu ili izlet do Halštata: vožnja kroz Salckamergut do spektakularnog Halštatskog jezera uklještenog ispod planinskog masiva Dahštajn. Ovaj prostor je nacionalni park Austrije istovremeno i na listi svetske kulturno-pejzažne baštine UNESCO-a. Neobavezna uzbudljiva i jedinstvena poseta najstarijem rudniku "belog zlata" (soli) na svetu do koga se, na 1100m nadmorske visine, prvo mora doći gondolom. Nakon uživanja u nestvarnom pejzažu,  posetioci ulaze u rudnik,   oblače radno rudarsko odelo, posebnim vozićem odlaze do kopa i zatim se na arhaičan način, kako su to vekovima činili rudari, spuštaju do okna,  ispituju drevne tunele, podzemne pećine i slano jezero,  upoznaju sa prastarim  i najnovijim tehnologijama rudnika koji je aktivan od 8.veka p.n.e i po kome je cela jedna kultura gvozdenog doba dobila svoje ime - Halštatska kultura.   Putnici sa manje avanturističkog duha sigurno se neće  dosađivati u idiličnom selu na jezeru.  Na povratku u Salcburg pauza za kafu i kolače u  Bad Išlu, carskoj banji u kojoj  se još oseća davno  prisustvo  carice Elizabete, Franje Josifa, Franca Lehara. Upravo je u carskoj vili (Keiservilla) 1914. car F. Josif potpisao ultimatum Srbiji. Polazak ka Srbiji u večernjim satima. Povratak preko Slovenije i Hrvatske.....

5.dan, ponedeljak 12.mart: Dolazak u Beograd u jutarnji satima.


CENA ARANŽMANA: VVV
FIRST MINUTE CENA: VVV

 

PROGRAM U PRIPREMI...

 

- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate -
First minute cena važi za uplatu rezervacije do 05.02.2018.

NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate.
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL - a.

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO
Prevoz  modernim  turističkim autobusom (klima, TV, DVD)  
Smeštaj na bazi  2 noćenja sa biffe doručkom u hotelu 3* u Salcburgu /Austria Trend Hotel/
Usluge licenciranog vodiča-pratioca
Troškovi organizacije putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO
Izlet na jezero Volfgang – 15 eur.
Izlet Halštat-Bad Išl – 20 eur
 Rudnik soli Halštat sa žičarom 30 €
Obavezno medjunarodno osiguranje koje se može obezbediti posredstvom Organizatora – 600 rsd
Usluge koje nisu naznačene u programu putovanja

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:
Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.felixtravel.rs.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli u Italiji pružaju uslugu kontinentalnog doručka na bazi švedskog stola.Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.

NAPOMENE:
- Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.  
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)  
- Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
- Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
- Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix Travel zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
- Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
- Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
- U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Aranžman je rađen na bazi minimum 60 prijavljenih putnika.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA  PUTOVANJA AGENCIJE FELIX TRAVEL LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 85/2013.
Cenovnik br. 1 od 30.01.2018.

 

  

 

  

 


 

 

hit ponuda felix travel

 

Letovanje Lutraki 2020

LETOVANJE LUTRAKI  159€

 

Letovanje San Remo 2020

LETOVANJE SAN REMO 229€

 

 

flixbus

Ukoliko želite da dobijate redovne informacije o novim destinacijama koje je Felix Travel tim pripremio za Vas, prijavite se na naš newsletter.