Prvi Maj Apulija 2024

APULJA – JUŽNA ITALIJA 2024


DUBROVNIK - BARI - DRAČ


SA FAKULTATIVNOM POSETOM: ALBEROBELLO - POLIGNANO A MARE – MATERA - LECCE

 

PAKET ARANŽMAN: 7 dana / 2 noćne vožnje feribotom i  3 noćenja u hotelu

 Termin Putovanja  Cena aranžmana
/ / €

- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS banke na dan uplate-

CENA ARANŽMANA OBUHVATA :

- Prevoz konfornim turističkim autobusom (klima,dvd., audio oprema) prema programu  putovanja,
-  Povratne karte za brod (sa brodskim taksama ) na relaciji Dubrovnik-Bari  (“avio” sedišta);Bari-Drač(obična sedišta)
- Smeštaj na bazi 3  noćenja sa doručkom u Bariju ili okolini  u hotelu 3* u 1/2 i 1/3 sobama
- Usluga predstavnika agencije/vodiča,
- Troškove realizacije programa.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Stanični vaučer 50 din po osobi ( plaća se u agenciji)
- Turistička taksa  ( plaća se na licu mesta na recepciji hotela, hotel 3* i 4*  2  eur/danu)
- Fakultativne izlete:
- Alberobello i Polignano a Mare  30€/deca do 12 god. 20€
- Matera -25€ /deca do 12.god 15€
- Lecce -30 €/ deca 20 €
- Individualne troškove putnika
- Doplata za 1/1 sobu  80€
- Međunarodno zdravstveno osiguranje

 

PROGRAM  PUTOVANJA:

1 dan /   BEOGRAD - DUBROVNIK
Polazak iz Beograda sa glavne autobuske stanice ( BAS ). Skup putnika na predviđenom peronu u 22:00h. Polazak u 22:30h. Noćna vožnja kroz Srbiju , Bosnu i Hrvatsku sa kraćim  pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.dan / DUBROVNIK
Dolazak u Dubrovnik u prepodnevnim časovima. Dubrovnik  je  turistički grad na jugu Hrvatske. Ceo grad je jedan veliki kulturno-istorijski spomenik, a njegova najveća znamenitost je  arhitektura, odnosno zidine i kule koje ga opasuju. Razgledanje starog  grada sa vodičem: Stradun-glavna gradska ulica,  tvrđava  Minčeta, statua Svetog Vlaha, trg Luž, palata Sponza ... Slobodno vreme  do ukrcavanja na feribot. Noćna plovidba.

3.dan /  BARI
Uplovljavanje u luku Bari u prepodnevnim satima (oko 8h). Sledi panoramsko razgledanje Barija, poseta bazilici Svetog Nikole u kojoj se nalaze mošti  velikog sveca. Slobodno vreme do polaska ka hotelu u okolini Barija... Smeštaj u hotel. Noćenje.

4.dan / BARI – ALBEROBELLO - POLIGNANO A MARE
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta jednom neverovatno neobičnom gradiću Alberobello koji predstavlja sinonim turizma za regiju Apulija. Najveća atrakcija  su neodoljive kućice sa kupastim krovovima koje lokalno stanovništvo naziva „truli“ kojih ima samo u ovoj regiji, tačnije u oblasti Merđe dei Truli . Preko hiljadu ovakvih neobičnih, malih, okruglih kućica sa kupastim krovovima koji se zovu ”pinakolo”. Slobodno vreme. Nastavak putovanja ka Polignano a Mare čija istorija nastaje u 4. v.p.n ere, jedan od  najšarmantnijih gradića Italije, poznato i kao grad Domenica Modugna koji se proslavio  svojom pesmom „Volare“. Slobodno vreme.  Povratak u hotel. Noćenje.

5.dan /  BARI - MATERA
Doručak. Fakultativni izlet u Materu koja je smestena na jugu Italije u pokrajini Bazilikata. Idealna za ljubitelje Italije i prava destinacija ukoliko volite da otkrivate misterije. Razgledanje grada, odlazak do vidikovca sa kog se pruza prelep i nestvaran pogled nastari deo Matere - drevni stari grad Sasi (Sassi) di Matera ”kamenje Matere”. Ovaj deo grada nazivaju i gradom duhova zbog napustenih kuca. Slobodno vreme do povratak u hotel. Noćenje.

6.dan / BARI – LECCE - DRAČ
Dorucak. Napuštanje hotelskih soba . Slobodno vreme ili fakultativna poseta gradiću za koga kažu da je zaostao u vremenu, na samoj štikli italijanske čizme - Lecce. Možete računati da ćete dolaskom u Lecce  doživeti povratak u prošlost prolazeći pored remek dela antičke, srednjevekovne i barokne arhitekture. S druge strane, bistrina mora, te druge prirodne lepote, daće Vam utisak kao da se nalazite na nekom od tropskih ostrva. Razgledanje grada sa vodičem: Piazza del Duomo, Basilica di Santa Assunta, Teatro Romano… Slobodno vreme. Nastavak puta  ka Bariju. Večernje ukrcavanje na feribot. Noćna plovidba.

7.dan /  DRAČ - BEOGRAD
Iskrcavanje u luku u Draču. Panoramsko razgledanje: Rimski amfiteatar, Vizantijski market…Slobodno  vreme do nastavka putovanja ka Srbiji. Dolazak u Beograd u  večernjim časovima. Kraj putovanja.

NAČIN PLAĆANJA:


- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate.
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a.
- Odloženo plaćanje : 40% prilikom rezervacije, ostatak na 3 mesečne rate


NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:


Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.felixtravel.rs.

Hotel Barion 4* http://www.barionhotel.it/en/se nalazi u mestu Torre a Mare, na oko 20 km od Barija.Sadrži bar, restoran. Sobe su 1/2 poseduju kupatilo (tuš/wc), tv, fen, telefon. Doručak je kontinentalni (švedski sto).


NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:


U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka od 09:00 časova. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli u Italiji pružaju uslugu kontinentalnog doručka na bazi švedskog stola.  Agencija  zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.


NAPOMENE:


NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA
- Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)  
- Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
-Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
- Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix travel zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
- Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice – pratioca.
- Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
-Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
-Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
APULIJA - REGIJA U JUŽNOJ ITALIJI
KOJA OSVAJA NA PRVI POGLED

....

 


 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Letovanje Ljoret de Mar 2023

LJORET DE MAR

358€

 

 

Letovanje Lutraki 2023

LUTRAKI

238€

 

 

Letovanje Montekatini 2023

MONTEKATINI

198€