Putovanje Budvanska Rivijera Ostrog 2024

 

PUTOVANJE BUDVANSKA RIVIJERA 2024

sa posetom manastiru OSTROG

 

BUDVA – Danas poznata kao kraljica crnogorskog turizma, a nekada mesto gde su se ukrštali uticaji Istoka i Zapada, starogrčke i rimske kulture. Ona je mnogo više od prostranih plaža i intezivnog noćnog života, Budva je najstariji u kontinuitetu naseljeni grad na Jadranu! Samo jedna šetnja Starim gradom kroz uske ulice, kraj kamenih kuća opasanih bedemima sa svih strana, dočaraće Budvu u pravom svetlu, jednog tipičnog srednjovekovnog primorskog grada. Odatle puca pogled na plavetnilo otvorenog mora, u koje se bacio osnivač grada, Kadmo, sa Harmonijom, da se zbog prastarog prokletstva ne bi pretvorio u aždaju. Pretvoreni u dve ribe, oni i danas postoje u turističkom predanju i simbol su Budve.

Manastir OSTROG
- Mesto gde se čuda još uvek zaista događaju. Manastir Ostrog jedan je od najposećenijih pravoslavnih manastira posvećen Sv. Vasiliju Ostroškom i datira iz XVII veka. Nezaobilazna je ruta za hodočasnike svih verskih konfesija, poznat po svom stenovitom okruženju na nadmorskoj visini od 900 metara, ali ponajviše zbog moštiju Svetog Vasilija Ostroškog u čiju čudotvornu i isceliteljsku moć veruju svi. Godine 1671. Sveti Vasilije je umro u svojoj ćeliji pored koje je direktno iz stene izrasla loza. I dalje se penje po zidinama manastira, gde je uobičajeno da ,,ostavite’’ želje. Mnogi turisti ih zapisuju na papir i ostave u pukotinama zidova. Iznenađujuća atmosfera mira i tišine i prelep pogled na dolinu Zete je još nešto što se odavde ponese sa sobom.

 

 

PUTOVANJE BUDVANSKA RIVIJERA


sa posetom manastiru OSTROG

PAKET ARANŽMAN 5 DANA: AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ NA BAZI 2 NOĆENJA - POLUPANSION

 Termin Putovanja Hotel  Cena aranžmana
/ / / €

- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke  na dan uplate-


CENA ARANŽMANA OBUHVATA :


-Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu,
- Smeštaj na bazi 2 noćenja u Budvi u hotelu / vili 3* sa polupansionom u 1/2 i 1/3 sobama
- Turističku taksu u Crnoj Gori
- Uslugu predstavnika agencije/vodiča,
- Troškove realizacije programa.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Individualne troškove putnika
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
- Doplata za 1/1 sobu ( na upit )

 

- Fakultativne izlete:

- Kotor i Perast - 15 eura
- PORTO MONTENEGRO i HERCEG NOVI - 20 eura

* CENA PAKETA IZLETA 30 eura

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN –BEOGRAD Sastanak putnika u 20:30h na parkingu Sava centra, polazak u 21:00h. Vožnja kroz Srbiju autoputem Miloš Veliki ka Crnoj Gori sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2. DAN – MANASTIR OSTROG – BUDVA
Dolazak u jutarnjim satima u manastir Ostrog - duhovno svetilište Crne Gore i celog pravoslavnog sveta. Manastirski kompleks se sastoji od starog gornjeg dela i novog donjeg dela. Dolazak do donjeg manastira, odakle se pešice ili linijskim prevozom uz doplatu stiže do gornjeg manastira. Nakon poklonjenja moštima Sv.Vasilija Ostroškog i obilaska svetinje, vožnja do Budve. Smeštaj u hotel, večera. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šetnju po autentičnom Starom gradu. Noćenje.

3. DAN - BUDVA – KOTOR – PERAST
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet ka Kotoru. Po dolasku šetnja kroz stari grad Kotor, izuzetne lepote. Srednjevekovna arhitektura i mnogobrojni spomenici kulturnog nasleđa uvrstili su Kotor na UNESCO listu svetske kulturne baštine. Obilazak bogate riznice kotorske tradicije (između ostalog i simbol grada- katedrala Sv.Trifuna) i nastavak putovanja ka Perastu, uspavanom baroknom gradiću, koji obiluje sakralnim građevinama. Najlepše građevine ovog malog grada nastale su u periodu od XVII – XVIII veka. Slobodno vreme za uživanje. U predvečernjim časovima povratak u Budvu. Večera. Noćenje.

4.DAN – BUDVA – PORTO MONTENEGRO – HERCEG NOVI
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju ili odlazak na fakultativni izlet do Porto Montenegra i Herceg Novog. Porto Montenegro je kompleks "luksuz" kategorije na obali Bokokotorskog zaliva, koji se pretvorio u mali grad i pruža nam priliku za kafu sa pogledom na neke od mnogobrojnih jahti. Kao kontrast modernom luksuzu stoji grad bosanskog kralja Tvrtka I- Herceg Novi, najmlađi od svih starih obalnih gradova, poznat još i kao grad pisaca! Obilazak Starog grada, dva glavna trga: nekadašnjeg Trga soli, Trga Belavista (trg lepog pogleda!), gde je pravoslavna crkva Sv. Arhanđela Mihaila, jedinstvena po ikonostasu od kamena, simbol grada Sat kula... Uživajte u šetnji kroz ovaj arhitektonski medaljon. Preporuka: odlazak do ulice-stepeništa Marka Cara, gde se nalazi svojevrsno drvo-dinosaurus, Ginko biloba.
Polazak za Srbiju u večernjim časovima.

5. DAN – BEOGRAD - Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

 

NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate.
- Preko računa : uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a.

 

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.felixtravel.rs.

Vila MonteRio 3*, smeštena je u centralnom delu Budve, na svega 500 metara udaljenosti od čuvene Slovenske plaže. Objekat poseduje sopstveni restoran, svaka soba ima Wi-Fi, TV, frižider, klima urdjaj. Web sajt https://monterio.me/


NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. Agencija zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.

 

NAPOMENE:

• NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
• Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
• Cene fakultativnih izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
• Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
• Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
• Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
• Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
• Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
• Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
• U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 

 

.

BUDVA – Danas poznata kao kraljica crnogorskog turizma, a nekada mesto gde su se ukrštali uticaji Istoka i Zapada, starogrčke i rimske kulture. Ona je mnogo više od prostranih plaža i intezivnog noćnog života, Budva je najstariji u kontinuitetu naseljeni grad na Jadranu! Samo jedna šetnja Starim gradom kroz uske ulice, kraj kamenih kuća opasanih bedemima sa svih strana, dočaraće Budvu u pravom svetlu, jednog tipičnog srednjovekovnog primorskog grada. Odatle puca pogled na plavetnilo otvorenog mora, u koje se bacio osnivač grada, Kadmo, sa Harmonijom, da se zbog prastarog prokletstva ne bi pretvorio u aždaju. Pretvoreni u dve ribe, oni i danas postoje u turističkom predanju i simbol su Budve.

Manastir OSTROG - Mesto gde se čuda još uvek zaista događaju. Manastir Ostrog jedan je od najposećenijih pravoslavnih manastira posvećen Sv. Vasiliju Ostroškom i datira iz XVII veka. Nezaobilazna je ruta za hodočasnike svih verskih konfesija, poznat po svom stenovitom okruženju na nadmorskoj visini od 900 metara, ali ponajviše zbog moštiju Svetog Vasilija Ostroškog u čiju čudotvornu i isceliteljsku moć veruju svi. Godine 1671. Sveti Vasilije je umro u svojoj ćeliji pored koje je direktno iz stene izrasla loza. I dalje se penje po zidinama manastira, gde je uobičajeno da ,,ostavite’’ želje. Mnogi turisti ih zapisuju na papir i ostave u pukotinama zidova. Iznenađujuća atmosfera mira i tišine i prelep pogled na dolinu Zete je još nešto što se odavde ponese sa sobom.

...

 


 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Letovanje Ljoret de Mar 2023

LJORET DE MAR

358€

 

 

Letovanje Lutraki 2023

LUTRAKI

238€

 

 

Letovanje Montekatini 2023

MONTEKATINI

198€