Putovanje Istanbul Avionom

Putovanje Istanbul Avionom 

Istanbul - grad koji leži na dva kontinenta, Evrope i Azije. Uobličile su ga četiri civilizacije : grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Grad je podignut na mestu gde se susreću istok i zapad, a kroz svoju istoriju je ponosno nosio imena: Vizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je megalopolis u kom živi i radi preko 17 miliona stanovnika na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu. ( Putovanje Istanbul Avionom )

 

Istanbul Avio

Paket aranžman 5 dana: avio prevoz + smeštaj na bazi 4 noćenja sa doručkom

HOTEL 3+*

/

Usluga

Br. dana/noći 5/4

ND

Redovna cena

/€

SPECIJALNA PONUDA

  /€ 

- Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS  na dan uplate -

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

- Avio prevoz na relaciji aerodrom Morava - Istanbul – Morava, sa uljučenim avio taksma (cene aerodromskih taksi i taksi za gorivo su podložne promeni do samog polaska na put, i agencija zadržava pravo da, u slučaju povećanja cena taksi koriguje cenu u skladu sa novonastalim okolnostima.)
- Smeštaj u hotelu sa Delux Newport 3+* na bazi četiri noćenja sa doručkom
- Usluge pratioca grupe
- Transfer aerodrome-hotel-aerodrom u Istanbulu

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Fakultativne izlete
- Međunarodno zdravstveno osiguranje
- Transfer na relaciji Čačak/Kraljevo – aerodrom – Kraljevo/Čačak – 10 evra po osobi

*Cene fakultativnih izleta ( cene fakultativnih izleta su podložne promeni ):
- Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom, slušalice u Aja Sofiji, usluge lokalnog vodiča; 40 €
- Topkapi palata - Cena 30 € (nije uključena ulaznica za harem)
- Krstarenje Bosforom, Vaseljenska patrijaršija, Fener uz lokalnog vodiča - 40 €
- Venecia outlet, organizovani prevoz – 25 €
- Prinčevska ostrva sa uključenom povratnom kartom za gradski prevoz do luke, potom povratnom kartom do ostrva Bujuk Ada i uslugama vodiča - 40 €
- Dolmabahče palata sa slušalicama i ulaskom u harem– 35 €
- Tursko veče na brodu (transfer, večera set meni, neograničeno lokalno bezalkoholno piće, šou, ples)– 45 €
- Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 15 putnika.

*CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. GODINE. INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE PUTOVANJA. UKOLIKO PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN - KRALJEVO
Sastanak grupe na aerodromu Morava ( Kraljevo) 09:30h. Posle čekiranja let za Istanbul u 11:30h.Sletanje u Istanbul 14:45h. Transfer do hotela uz panoramsko razgledanje grada. Smeštaj u hotel.Noćenje

2. DAN - ISTANBUL
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakultativno: obilazak znamenitosti ( Aja Sofija-nekadašnja najveća crkva sveta, Plava džamija- jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Kapali čaršija, Hipodrom-nekadašnje središte grada, Topkapi palata-sedište otomanske imperije). Slobodno popodne. U večernjim satima fakultativni odlazak na brod, na večeru sa programom (tursko veče). Noćenje. ( Putovanje Istanbul Avionom )

3. DAN - ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet na Prinčevska ostrva – naziv su dobila u vreme Vizantije, kada su na njih dovođeni prognani prinčevi i princeze i nepodobni članovi carske familije. Osmanlije su, takođe, nastavile tu tradiciju. Danas su prinčevska ostrva biserni spoj arhitektura i vera – hrišćanske(pravoslavne i katoličke), islamske i jevrejske. Povratak u hotel.
Fakultativni obilazak velikog outleta Venecija. Povratak u hotel. Noćenje. ( Putovanje Istanbul Avionom )

4. DAN - ISTANBUL
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativnoi obilazak Vaseljenske patrijaršije, Gvozdene bugarske crkve Sv.Stefana i živopisnog kvarta Fener, poznatog po šarenim stepenicama. Zatim fakultativni odlazak na krstarenje Bosforskim moreuzom u pratnji lokalnog vodiča. Nakon krstarenja, fakultativni obilazak Dolmabahče palate. U povratku moguće slobodno vreme na trgu Taksim i glavnoj ulici Istiklal u kojoj se nalazi i Galata kula. Noćenje.

5.DAN - ISTANBUL
Doručak. Napuštanje hotela, Transfer do aerodrome. Čekiranje i let u 13:50h . Sletanje na aerodrome Morava u 14:55. Kraj putovanja. ( Putovanje Istanbul Avionom )

 

NAČIN PLAĆANJA:

– Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
– Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3 jednake mesečne rate, čekovima gradjana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu
– Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina
– Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Felix Travel.

 

Delux Newport 3+*

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 10 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta...Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.
NAPOMENE:
*Napomena za prtljag: Avio kompanija Air Serbia dozvoljava 23 kg kofer + 8 kg ručni prtljag
- Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R. Tursku. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.
- Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
- Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske,
- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
- Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju,
- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju,
- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,
- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
- Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

 

 

TAMO GDE POČINJE AZIJA... ISTANBUL

Jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta Istanbul, mesto gde se spajaju Istok i Zapad, Evropa i Azija, asocijacija na umetnost trgovine, a isto tako i na bogato kulturno-istorijsko nasleđe, s obzirom na istoriju dugu preko 3000 godina. Njegova prijatna klima, bogat noćni život, ljubazni i predusretljivi ljudi, raznovrsna turska kuhinja ... čine Istanbul uvek atraktivnom destinacijom za (avan)turiste. Najvažniji kvartovi su Sultanahmet, istorijski kvart, zatim mondenski Taksim, trgovački Aksaraj i Laleli, Eminonu je deo koji gleda na Galata most i gde je Egipatski bazar, sa svim mogućim začinima. Ko nije video Istok, Istanbul je prava prilika: stotine džamija, zastrašujuće ozbiljna molitva u smiraj dana, ulice pretrpane ljudima, mirisi koji se na sve strane šire, trgovci koji vas (ljubazno) vuku za rukav, zovu, nude čaj, sve je to jedan drastičan udar na čula, dok se ne naviknete na svu tu gungulu. E, onda ćete se diviti spoju evropskog i orjentalnog... Istanbul u prevodu znači «bogati islam». A grad je zaista bogat, prebogat spomenicima i objektima od neprocenjive vrednosti: tu je Trg Sultanahmeta, najveća istanbulska džamija - Plava džamija, pa Aja Sofija, koja je nekad bila najveća crkva na svetu, pa muzej, a od skoro opet džamija. Fantastična je Palata Topkapi, koja čuva najveće pokretno bogatstvo Istanbula, verovatno i cele Turske (relikvije Sv. Jovana Krstitelja i Muhameda). Ponos grada su dva prelepa mosta, koja spajaju dva stara kontinenta- Fatihov i Bosforski. Prava avantura je poseta ogromnog lavirinta prodavnica, ulica i uličica pod jednim krovom -Kapali čaršija, koja je priča za sebe. Pod zaštitom UNESCO-a su stare zidine oko istorijskog jezgra grada, duge 7 km. Treba videti i jednu od najvećih džamija u gradu, Sulejmanovu džamiju, gde je i grob čuvenog sultana Sulejmana Veličanstvenog i njegove supruge Hurem, kao i arhitekte Sinana, koji je gradio džamiju. Obalu Bosfora ulepšava palata Dolmabahče, nekadašnji sultanov dvor, rađen po uzoru na Luvr i Bakingemsku palatu. Ovde je živelo poslednjih 6 otomanskih sultana, a bila je i rezidencija prvog predsednika Turske, koji je ovde i umro 1938. godine. Brdo Čamlidža je najvišlja tačka grada (263 m n.v.) odakle se pruža fascinirajuća panorama na Bosfor i grad sa azijske strane. Uz obalu zaliva Zlatni rog je pravoslavna Patrijaršija, prva u pravoslavnom svetu! Tu se priprema sveta vodica za sve pravoslavne hramove. I još mnogo toga zanimljivog kriju brojne palate, muzeji, galerije, kvartovi i istanbulske ulice....kao i brojni restorani sa turskim gastro-specijalitetima, za svakog ponešto. Krenite u avanturu... TOP 5: Plava džamija, Aja-Sofija, Palata Topkapi, Palata Dolmabahče, Kapali Čaršija.

 

 


 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Letovanje Ljoret de Mar 2023

LJORET DE MAR

358€

 

 

Letovanje Lutraki 2023

LUTRAKI

238€

 

 

Letovanje Montekatini 2023

MONTEKATINI

198€