Putovanje Kopenhagen Avionom 2024

Putovanje Kopenhagen 2024

Malo je gradova na čitavom svetu koji se mogu pohvaliti jedinstvenom lepotom i tako bogatim kulturnim i istorijskim nasledjem kao što je romantična i bajkovita danska prestolnica – Kopenhagen.

 

PUTOVANJE KOPENHAGEN AVIONOM

Sa fakultativnim obilaskom Malmea

 

PAKET ARANŽMAN 4 DANA : AVIO PREVOZ + SMEŠTAJ NA BAZI 3 NOĆENJA SA DORUČKOM

HOTEL 3*

23.03. - 26.03.2024.

Usluga

Br. dana/noći 4/3

ND

PROMO cena

379€

- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS banke na dan uplate -

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- povratnu avionsku kartu sa svim taksama na relaciji Beograd - Kopenhagen - Beograd u ekonomskoj klasi sa ručnim prtljagom (40x30x20 cm)
- Transfere po planu i programu
- Smeštaj na bazi 3 noćenja ( 2 doručka ) u Kopenhagenu u 1/2 sobama
- Usluga predstavnika agencije
- Troškove realizacije programa

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Individualne troškove putnika
- Međunarodno zdravstveno osiguranje
- Fakultativne izlete
- upoznavanje Kopenhagena – 25 evra
- Malme – 55 evra

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN 23.03. - BEOGRAD - KOPENHAGEN
Let iz Beograda za Kopenhagen u 06:40h br. leta (DCN5TYS) skup putnika 2,5h pre leta, kod šaltera Wizz Air-a, na aerodromu Nikola Tesla. Dolazak u Kopenhagen u 09:00h. Transfer od aerodroma do smeštaja u Kopenhagenu, nakon čega idemo na fakultativni izlet „Upoznavanje Kopenhagena”. Krećemo u pešačku turu ove živopisne Danske prestonice. Upoznajemo se sa istorijom danske kraljevske porodice, dvorcem Rosenburg, tvrđavom Kastelet, prepoznatljivom statuom male sirene, Cristiansburg palatom i brojnim drugim antropogenim i prirodnim ukrasima grada. Povratak u smeštaj. Noćenje. (Putovanje Kopenhagen 2024)

kopenhagen putovanje

2. DAN 24.03. - KOPENHAGEN
Doručak. Slobodno vreme koje možete da iskoristite za obilazak četvrti Cristiania, specifičnog slobodnog grada, sa 900 stanovnika, koji funkcioniše po svojim pravilima i arhitektonski odudara od glavnog grada. Vraćamo se u centralni deo i uživamo u jednom od najzanimljivijih delova grada, Nyhavn-u. Ulica prepuna restoranima i kafićima sa jedne strane, dok je sa druge strane luka i mesto polaska brodića za krstarenje kanalima. Po želji ukrcavanje na jedan od brodića i razgledanje Kopenhagena iz druge perspektive. Slobodno vreme, po želji odlazak u Tivoli, jedan od najstarijih zabavnih parkova na svetu, koga krase vrtovi i prepoznatljivi svetski arhitektonski stilovi. Povratak u smeštaj. Noćenje. (Putovanje Kopenhagen 2024)

3. DAN 25.03. - KOPENHAGEN - MALME - KOPENHAGEN
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Malmea. Vožnja preko čuvenog najdužeg mosta na svetu, Eresund, koji jednim delom ide ispod površine mora, stižemo u Švedsku. Malme je treći po veličini grad Švedske, spoj je tradicionalnog i modernog, prepun muzeja, istorijskih objekata, okružen vodenim površinama i parkovima. Kako je na samom jugu, ima znatno umereniju klimu od ostatka Skandinavije. Povratak u Kopengahen. Slobodno vreme. Noćenje. (Putovanje Kopenhagen 2024)

4. DAN 26.03. - KOPENHAGEN - BEOGRAD
Transfer do aerodroma u Kopenhagenu. Dolazak na aerodrom 2,5h pre leta. Let za Beograd u 09:35h. br. leta (DCN5TY). Dolazak u Beograd u 11:50h. Kraj putovanja!

 

NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL - a

 

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.felixtravel.rs.

Steel House Copenhage - steelhousecopenhagen.com
Steel House Copenhagen je novi, moderno uređen hostel koji se nalazi na 5 minuta hoda od zabavnog parka Tivoli Gardens i Glavne železničke stanice u Kopenhagenu. U ponudi su kafe, bar i zatvoreni bazen. Besplatan bežični internet dostupan je u celom objektu. Sobe su dvokrevetne sa sopstveno kupatilon sa tušem. Gostima je na raspolaganju zajednička kuhinja.


NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
• Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive - te ih ne možemo garantovati.

 

VAŽNE NAPOMENE:

• Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša, sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putne isprave kao i broj slobodnih stranica.
• Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 6 meseci (180 dana) od dana povratka u zemlju.
• Putnik je dužan da dva dana pred put proveri tačno vreme i mesto polaska grupe.
• Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundirati iste, i u tom slučaju važe uslovi avio komapnije.
• Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanijama, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove, ako ih ima i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog domena.
• Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
• Agencija je snosi odgovornost usled promene avio konekcija od strane avio kompanije.
• Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promenama i isključivo zavise od avio kompanije.
• Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
• Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi prevoza ili smeštaja, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
• Ukoliko putnik sam odluči da promeni deo plana i programa, agencija nema obavezu da tom putniku obezbedi transfer, raniji ili kasniji check in ili check out ili let od predviđenog.
• Avio karte se obično kupuju nekoliko meseci unapred i ukoliko putnik nakon prijave i uplate otkaže putovanje, dužan je da plati troškove avio karte u skladu sa uslovima avio kompanije. Gore pomenuta obaveza je istaknuta u zakonu člana 71. ako lice kome je poverena usluga prevoza zahteva naknadu za promenu imena putnika ili poništavanje klarte i izdavanje nove, organizator putovanja ima pravo i na naknadu tih troškova.
• Ne postoji mogućnost odabira sedišta. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
• Dozvoljeni prtljag u autobusu jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina + širina + visina ne prelazi 158cm.
Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
• Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
• Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
• Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….)
• Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
• Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
• Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
• Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
• U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.


Aranžman je radjen na bazi minimum 15 prijavljenih putnika
PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 470000057652 OD 01.10.23. GODINE - ROK VAŽENJA 01.10.24. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 50.000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA


UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZOVANJA PUTOVANJA AGENCIJE FELIX TRAVEL
LICENCA OTP 94/21 KATEGORIJA A

Cenovnik broj 2 od 11.01.24.
EG-75/23

 

 

Kopenhagen i Malme


Ako ste planirali još jedno nezaboravno putovanje na sever Evrope, poželećemo Vam dobrodošlicu u Kopenhagen. Kopenhagen je glavni grad Danske i idealna prilika za istraživanje njegovih fascinantnih krajeva, istorije i kulture. Putovanje u Kopenhagen avionom znači putovanje koje predstavlja jedinstvenu kombinaciju tradicije i savremenog doba. Grad nudi uzbudljivu kombinaciju elegantne arhitekture, živopisnih pijaca i kulturno-istorijskih znamenitosti.


Pre nego što se odlučite na putovanje u Kopenhagen, imajte u vidu da putovanje u Kopenhagen u proleće i leto nosi sa sobom puno uživanja u prijatnim temperaturama dok istražujete grad. Sa druge strane, putovanje u jesen i zimu znači i svežije temperature. Uprkos hladnoći, grad zrači posebnim šarmom, a pred novogodišnje i božićne praznike postaje prava bajka koju ćete proživeti (posebno u okolini Nyhavna). Imajte u vidu da vreme u Kopenhagenu može biti promenljivo, a neretko i kišovito, zbog čega preporučujemo slojevito oblačenje i nošenje vodootpornih odevnih predmeta, posebno tokom jeseni i zime.


Putovanje u Kopenhagen avionom


Putovanje u Kopenhagen započinje uzbudljivim letom avionom. Sam Kopenhagen nudi mnoštvo znamenitosti i turističkih atrakcija, pri čemu se izdvajaju Kraljevska palata koja privlači pažnju svojom klasičnom arhitekturom, sa bogatim detaljima, elegantnim ukrasima i impozantnim stubama. Ova impozantna rezidencija služi kao dom danske kraljevske porodice i predstavlja jedno od najvažnijih kulturno-istorijskih odredišta u glavnom gradu Danske. Kompleks se sastoji od četiri palate koje datiraju iz 18. veka,  a centralni kameni trg, Amalienborg Plads, dominira okolinom. U njegovom središnjem delu nalazi se bronzani kip Frederika V čime se dodatno naglašava značaj ovog mesta.


Neodoljive i šarmantne ulice Kraljevskog trga (Kongens Nytorv) pozivaju na šetnju i uživanje. Ovaj trg istovremeno zrači i elegancijom i bogatom kulturnom baštinom, a ujedno predstavlja i glavno mesto okupljanja u glavnom gradu Danske. Njegov središnji deo krasi veličanstvena bronzana statua danske kraljice Caroline Amalie, a na samom trgu su smeštene zgrade Opere, Kraljevskog teatra i luksuznog hotela D'Angleterre. U blizini trga nalazi se i Nyhavn, slikovita gradska luka poznata po svojim šarenim kućama i brojnim restoranima u kojoj će najviše uživati ljubitelji gastronomije i umetnosti, a posebno dobre fotografije.


Ipak, možda najlepši deo čitavog grada jeste onaj deo u kome će posebno uživati ljubitelji bajki. Spomenik Male sirene u Kopenhagenu je jedan od najpoznatijih simbola ovog grada i istovremeno jedno od najposjećenijih turističkih atrakcija. Ovaj ikonični spomenik, inspiriran bajkom danskog pisca Hansa Kristijana Andersena, priča priču o maloj morskoj sireni koja je zaljubljena u mladića s kopna. Postavljena na steni uz obalu kod luke, Mala sirena predstavljana je kao elegantna, dok sedi sa na steni pogledom usmerenim ka otvorenom moru. Njena jednostavna, ali snažna prisutnost odražava melanholiju i ljubav koja je ključna tema Andersenove priče. Spomenik Male sirene predstavlja večnu čežnju i ljubav, a njegova suptilna lepota prosto zrači.


Slobodno vreme na svom putovanju u Kopenhagenu možete iskoristiti za kupovinu u Strøgetu, najpoznatijoj shopping ulici, ili za uživanje u danskim specijalitetima u nekom od lokalnih restorana. Savetujemo da slobodno vreme provedete u šetnji obalom, poseti muzejima ili opuštanju u istraživanju skrivenih lepota grada.


Fakultativni Izlet u Malme


Kada ste se već uputili na sever Evrope, svoje putovanje u Kopenhagen upotpunite i posetom Malmeu. Fakultativni izlet iz Kopenhagena u Malme pruža jedinstvenu priliku za istraživanje švedskog bisera na obali Baltičkog mora. Upravo ovde su smeštena neka od mesta koja možete videti a u kojima smo sigurni da ćete uživati.


Starogradski šarm Malmea, utkan u uske kaldrmisane uličice i elegantne trgove, čini ga nezaobilaznim odredištem za svakog putnika željnog otkrivanja autentične švedske atmosfere. Ovaj istorijski kutak grada, poznat kao Gamla Staden, otkriva bogatu baštinu Malmea kroz svoje arhitektonske bisere i priče koje se stapaju s vremenom. Prolazeći kroz uske prolaze, susrećete se sa očaravajućim trgovima i šarmantnim kafićima, gde možete zastati, opustiti se i upijati puls grada. Poseta Malmeu obuhvata i posetu tzv. Mostu ljubavi, ili Starom mostu koji spaja Stari i novi deo grada, a ujedno nosi sa sobom i notu romantike. Ipak, kada pređete most i zakoračite u moderni deo grada, osetićete kao da ste prešli iz jednog doba u drugo. Impozantne građevine modernog dizajna dominiraju ovim delom grada, a jedna od najpoznatijih je Turning Torso. Sa svojim spiralnim dizajnom, Turning Torso pruža neverovatan pogled na grad i okolinu, a ovde možete uživati u očaravajućem doživljaju ovog vrhunskog arhitektonskog čuda.


Svakako fokus izleta biće stavljen na posetu Malmohus Castle, impozantnom utvrđenom dvorcu koji je sagrađen u 15. veku. Ova monumentalna građevina pruža uvid u različite epohe koje su oblikovale regiju. Sa hodnicima i dvoranama ovog utvrđenog kompleksa, putnici se vraćaju u vreme kada su se događali ključni trenuci švedske istorije a pogled na Baltičko more dodatno obogaćuje doživljaj.


****


Putovanje u Kopenhagen avionom i fakultativni izlet u Malme ne samo da nudi jedinstveno kulturno iskustvo, već i priliku da se oseti duh prošlih vremena, tradicije i dodira savremenog sveta. Za sve ljubitelje umetnosti, istorije i autentičnih putovanja, putovanje u Kopenhagen avionom, ali i fakultativni izlet u Malme, predstavlja nezaboravnu avanturu u kojoj ćete, sigurni smo, uživati.


Kopenhagen - najlepši biser severa Evrope

 

 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Rimini Bolonja 8.Mart 2024

RIMINI BOLONJA 8.MART 2024

119€

 

 

Venecija 8.Mart 2024

VENECIJA 8.MART 2024

109€

 

 

Ljubljana 8.Mart 2024

LJUBLJANA 8.MART 2024

129€