Putovanje Minhen Autobusom

Putovanje Minhen Autobusom 2025

MINHEN 2025

Sa fakultativnom posetom Salzburga i Augsburga

 

PAKET ARANŽMAN 5 DANA: AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ NA BAZI 2 NOĆENJA SA DORUČKOM

Hotel  3*
ohrid autobusom

/

Usluga

Br. dana/noći 5/2

ND

Redovna cena

/€ 

SPECIJALNA PONUDA

/€ 

-Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate-

( Putovanje Minhen Autobusom 2025 )

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
- Smeštaj u hotelu 3* na bazi dva noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/2+1 sobama
- Usluge vodiča i pratioca grupe
- Razgledanje po programu
- Agencijske usluge
- Troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja
- individualne troškove putnika
- doplata za 1/1 sobu 70 eura
- fakultativne izlete

FAKULTATIVNI IZLETI:
- Salzburg 30 eur
- Augsburg 25 eur

..

PROGRAM PUTOVANJA ( Putovanje Minhen Autobusom )

1. dan - BEOGRAD
BEOGRAD Skup putnika u 16:30h na parkingu Sava centra (savska strana). Polazak u 17:00h. Noćna vožnja preko Hrvatske, Slovenije i Austrije sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti i pauza.

2. dan  - MINHEN
Dolazak u Minhen u prepodnevnim časovima. Obilazak prestonice Bavarske: rezidencija Maksimilijanum, opera, pozorište, centar grada sa Marien placom, Bavarski parlament. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan MINHEN – SALZBURG (Putovanje Minhen Autobusom)
Doručak. Slobodno vreme ili fakultataivni celodnevni izlet u Salzburg. Dolazak u Salzburg u prepodnevnim časovima.Po dolasku razgledanje istorijskog jezgra grada: Mocartov trg , biskupska rezidencija, Katedrala, Univerzitetska crkva, Mocartova rodna kuća, park Mirabel. Slobodno vreme do povratka za Minhen. Povratak u Minhen u predvečernjim časovima. Slobodno vreme za pripremanje za doček Nove Godine. Individualan doček, uz preporuku našeg vodiča. SREĆNA NOVA 2025 GODINA! Noćenje.

4. dan MINHEN - AUGSBURG (Putovanje Minhen Autobusom)
Doručak. Napuštanje hotelskih soba i pakovanje kofera u autobus. Slobodno vreme ili fakultativni poludnevni izletu Augsburg bavarski grad i privredni centar i sedište Švabije. Augsburg je najstariji nemački grad posle Minhena i Nitnberga. U 15. veku je važio za jedan od najbogatijih trgovačkih gradova u Evropi. Po dolasku pešačko razgledanje: gradska većnica, katedrala, zvonik perlahturm, Merkurova, Herkulova i avgustova fontana, četvrt Fugerai. Slobodno vreme do povratka u Minhen. Nastavak putovanja ka Srbiji.

5. dan NOVI SAD - BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

 

NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.felixtravel.rs.

Das Bento Inn München Messe 3* bento-inn-munchen.com
Objekat Bento Inn Munich raspolaže fitnes centrom, privatnim parkingom, zajedničkim salonom i terasom. Smešten je u Minhenu, na 2,7 km od Kongresnog centra ICM-Internationales. Nalazi se na 8 km od Bavarskog nacionalnog muzeja i 9 km od Bavarske državne opere i Minhenske kraljevske pivnice. Nudi zajedničku kuhinju i recepciju koja radi non-stop. Besplatan WiFi je dostupan u celom objektu. Sobe su 1/2 i 1/2+1 opremljene flat-screen TV-om. Svaka soba ima sopstveno kupatilo, fen za kosu i posteljinu. U objektu Bento Inn Munich se svakog jutra služe doručak na bazi švedskog stola i kontinentalni doručak.


NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive ,te ih ne možemo garantovati.

 

VAŽNE NAPOMENE:

NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

 

 

Minhen

Grad je smešten severno od Bavarskih Alpi, na reci Isar, te na jugoistoku zemlje i danas je prestonica pokrajine Bavarska, ujedno najveće nemačke pokrajine. Glavni grad Bavarske i treći po veličini u zemlji, Minhen, predstavlja kultruno – istorijski centar regije, a nekada je bio sedište bavarskih vladara iz dinastije Vitelsbah. Tokom prethodnih decenija i vekova, ovde su se održali značajni istorijski skupovi, o čemu će posvedočiti sva mesta u samom centru grada. Priče o Oktobarfestu, bavarskim kobasicama i kiflama, bavarskom pivu, HBH odnosno istorijski poznatoj pivnici, Hofbrauhaus, Hitleru i Pivskom puču, Švabingu, industriji, Bajern Minhenu i Alijans areni, Marienplacu i Glokenšpilu, samo su deo priča koje ćete čuti tokom posete.

 

Salzburg

Grad Salzburg, austrijska prestonica kiča, kako neki vole da kažu, sa ponosom može reći da je jedan od najlepših baroknih gradova Evrope, a često kažu i najlepši barokni grad Zapadne Evrope. Ovaj, četvrti po veličini grad u Austriji, u svetu je poznat kao rodno mesto čuvenog kompozitora Volfganga Amadeusa Mocarta. Danas za njega možemo reći da je grad originalnih (i nagrađenih) Mocart kugli, rudnika soli po kojima i dobija ime, grad Mocarta, grad veličanstvene arhitekture, grad romantike i prekrasnih crkvi i tornjeva. Bilo da volite uzvrelu gradsku atmosferu, fantastičnu baroknu arhitekturu, zanimljive istorijske priče, parkove ili pogled na Alpe i reku Salzach, dobar šoping i dobru klopu, sigurno ćete pronaći nešto za sebe. 

 

Augsburg 

Ovaj, pre svega šarmantni nemački grad, treći je po veličini u Bavarskoj, a ujedno i jedan od najstarijih u ovoj regiji, odmah posle Minhena i Nirnberga. Nekada carski grad, Augsburg, te sedište srednjovekovnih dinstija Fugersa i Welsersa, svoj značaj uvećao je povezivanjem sa Italijom i Veronom, kada je postao značajan trgoviniski centar, što ga danas s razlogom čini upravnim gradom regije Švabija. U blizini je zanimljiva i tematska ruta, Romantische Strasse, koja je deo puta, koji je osmislila turistička organizacija 50 – ih godina i koja je jedna od najpopularnijih u Nemačkoj. Razvijen kulturni život, bogato kulturno – istorijsko nasleđe, specifična arhitektura, kao i univerzitet, čine ga i danas privlačnim i zanimljivim. 

 

Minhen Trg Putovanje

 


 

 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Apulja Prvi Maj 2024

APULJA PRVI MAJ 2024

359€

 

 

Toskana Prvi Maj 2024

TOSKANA PRVI MAJ 2024

189€

 

 

Barselona Prvi Maj 2024

BARSELONA PRVI MAJ 2024

429€