Osmi Mart Prag 2024 Putovanje

  

Osmi Mart Prag 2024 Putovanje Češka

  

 

OSMI MART U PRAGU SA FAKULTATIVNOM POSETOM DREZDENU I KARLOVIM VARIMA

Paket aranžman 6 dana: Autobuski prevoz + 3 noćenja sa doručkom

 

SAJAMSKI POPUST 10% OD 20.02.2024. DO 15.03.2024.

Cene su izražene u Eur po osobi

Termin 

Hotel

Cena Aranžmana

Promo Cena

06.03. - 11.03.2024.

Hotel 3*

189 € 139 €

- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS banke na dan uplate -

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

(Osmi Mart Prag 2024 Putovanje)

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu,
- Smeštaj u hotelu Globus, kategorije 3* u 1/2 ili 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni),
- Usluge licenciranog pratioca grupe,
- Troškove organizacije i vođenja aranžmana.


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:


- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
- Individualne troškove putnika,
- Doplata za 1/1 sobu je 75€
- Obavezna turistička taksa u Pragu, 2,2 eur po osobi po noćenju za hotel 3* (plaća se na recepciji hotela).

- Fakultativne izlete:
- Karlove Vari - 30evra odrasli /15 deca,
- Poseta Drezdenu - 35 evra odrasli / 20 deca,
- Krstarenje Vltavom - 20 evra,
- Upoznajmo Prag - 10 evra

 

Osmi Mart Prag 2024 Putovanje

 

1. DAN  BEOGRAD – NOVI SAD - (Osmi Mart Prag 2024 Putovanje Češka)  
Polazak iz Beograda u 18:30h sa parkinga Sava centra. Sastanak putnika 18:00h. Noćna vožnja preko Novog Sada, Mađarske, Slovačke i Češke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.  

2. DAN  PRAG
(Osmi Mart Prag 2024 Putovanje Češka)   - Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada. Nakon toga kraća šetnja sa vodičem: Vaclavski Trg, stari trg sa astronomskim satom Orloj… Slobodno vreme za individualne aktivnosti i uživanje u prelepom Pragu. Smeštaj u hotel. Noćenje. (Putovanje Prag Osmi Mart)

3. DAN PRAG –  DREZDEN 
Doručak. Fakultativni celodnevni izlet u Drezden, grad na istoku Nemačke, grad sa mnogo baroknih zdanja: Opera Zemper, Palata Cvinger (u kojoj se nalazi čuvena galerija starih majstora), Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, mural sa saksonskim vojvodama. Slobodno vreme i prilika da ovaj grad osetite u njegovoj čaroliji. Povratak u Prag. Noćenje.

4. DAN PRAG – KARLOVE VARI 
Doručak. Fakultativni odlazak na izlet u Karlove Vari jednu od najlepših banja Evrope. Obilazak njenih čuvenih lekovitih izvora termalne vode i kolonade (Termal Spring, Market Collonade…), crkve Sv. Marije Magdalene … i naravno degustiranj čuvene Becherovku otkrivene pre 200 godina i vode sa lekovitih izvora… Povratak u Prag. Slobodno vreme. Noćenje. (Putovanje Prag Osmi Mart)
     
5. DAN PRAG 
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog krstarenja rekom Vltavom, uživanje u zvucima Smetanine „Vltave” i razgledanje mističnog Praga iz ovog ugla.  Mogućnost fakultativnog izleta „upoznajmo Prag sa lokalnim vodičem“, njegovih mističnih ulica. Slobodno vreme do polaska za Srbiju u popodnevnim časovima.

6. DAN NOVI SAD – BEOGRAD 
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. (Putovanje Prag Osmi Mart)

 

Način plaćanja:

- Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana;
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a;
- Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina;

 

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.felixtravel.rs.

 

Hotel Globus 3* hotel-globus.cz  nalazi se u Pragu u širem centru grada,  lociran u prirodnom ambijentu uz praški park. Odlično je povezan javnim prevozom  sa centrom grada. Sobe su  1/2 i 1/3 Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom na bazi švedskog stola. Sve sobe imaju funkcionalno uređen enterijer. Doručak je na bazi švedskog stola.. 

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

•    U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
•    Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
•    U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
•    Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•    Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
•    Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu,  putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive - te ih ne možemo garantovati.

 

VAŽNE NAPOMENE:

•    NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
•    Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina + širina + visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
•    Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
•    Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
•    Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
•    Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)  
•    Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
•    Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
•    Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
•    Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
•    Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix travel zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
•    Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni.
•    Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
•    Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
•    Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
•    Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
•    U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
•    Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
•    Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
•    U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
•    Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.


Aranžman je radjen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 470000057652 OD 01.10.23. GODINE - ROK VAŽENJA 01.10.24. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 50.000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA


UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZOVANJA PUTOVANJA AGENCIJE FELIX TRAVEL
LICENCA OTP 94/21 KATEGORIJA A

Cenovnik broj 2 od 20.02.
EG -70/23

 

 

 

PRAG – metropola sa više epiteta:

"zlatni grad", "magični grad", "grad 1000 tornjeva", "Pariz Istoka", "grad na 7 brežuljaka"... Glavni i najveći grad Češke, na reci Vltavi, sa svojih 18 mostova u gradu, oduševljava sve posetioce u svako doba godine. Zimi je Prag posebno božanstven, i tada je aktuelna vožnja fijakerom po gradu, a vožnja brodom po Vltavi je poseban doživljaj, koji ne smete propustiti!

Zbog svoje lepote i kulturnog blaga, 1992.godine UNESCO je stavio na listu kulturnog i prirodnog nasleđa čitav stari deo grada, sa preko 2000 istorijskih znamenitosti i retkih kulturnih vrednosti. Prag ima oko 30 muzeja i 160 umetničkih galerija. .

Za milione posetilaca nezaobilazna je šetnja Hradčanima, jednoj od najvećih tvrdjava na svetu, prelazak preko čuvenog Karlovog mosta, slikanje sata Orloj na Gradskoj kući, istraživanje uskih, kratkih i romantičnih uličica u Jevrejskom kvartu, i u starom delu grada, sa brojnim nacionalnim restoranima i pivnicama. Poseban doživljaj je sesti u najstariju pivnicu u gradu, „U Fleku“, naručiti specijalno crno pivo, a tu su i specijaliteti po brojnim restoranima: Vaclavske kobasice (na istoimenom trgu), gulaš sa kneglama, kolenice, čorba u posudi od hleba... a u svakom baru ćete naći „Becherovku“-alkoholno piće od biljaka.

Šoping zone su najzanimljivije oko Trga Vaclavske namesti i na trgu Republike. Ostalo je zapisano da su Pragom šetali i divili se Betoven, Dostojevski, Rodin, Čajkovski, Oskar Kokoška....pa dodjite, prošetajte i Vi! Kako god i kad god da ga obidjete, poželećete opet da mu se vratite.… jer proročanstvo je reklo da će slava ovog grada nadmašiti sjaj nebeskih zvezda… Uverite se sami, sa FELIX putovanjem baš u PRAG!

TOP 5: Kompleks Praškog dvorca i Hradčana, Karlov most, Trg Vaclavske namesti, Gradska kuća sa satom Orloj, Jevrejski kvart Jozefov

Bajkovit grad na reci Vltavi koji broji stotine znamenitosti vredne svakog pogleda! Prag je destinacija koja će vas ostaviti bez reči. Godinama očuvan i građen, Prag je prestonica Češke republike, nadaleko poznat po svojim Hradčanima – Prag u Pragu, gde se nalazi najveći kraljev dvor, po svojim mostovima, zamkovima... Spustićemo se do katedrale Svetog Vida i Kafkinog muzeja... preći Karlov most i doći do Astronomskog sata Orloj.

Pored nas vam neće biti potrebna mapa jer ćemo zajedno prošetati kroz magične ulice Praga, kroz koje dopire miris domaće češke kuhinje i kuvanog vina. Nedaleko od Praga nalazi se jedna od najpoznatijih banja u svetu – Karlove Vari – poznata po lekovitim izvorima kojih danas ima 13, tačnije 12, a 13. izvor je Behirovka kako mi u šali volimo da kažemo.
S obzirom da je Prag nedaleko od Nemačke granice, pa i samog grada Drezdena, predlažemo vam da sa nama provedete dan odmora i šopinga u ovom gradu. Čuveni „Firenca na Elbi“ kako ga je čuveni Gete nazvao odiše svojim baroknim duhom. Vodimo vas u šetnju do protestantske crkve Frauenkirche, Zwinger palate i drezdenske Opere koju je projektovao čuveni Gottfried Semper. Za današnji izgled Drezdena je najzaslužniji Fridrih Jaki, a legenda kaže da je imao 365 dece koliko ima i dana u godini... Uz odlično nemačko pivo i tradicionalnu kuhinju okrepite se u nekom od tipičnih saksonskih restorana!

Osmi Mart U Pragu 2024

 

 

 


   


Prag je glavni i najveći grad Češke Republike
Prag grad iz bajke
Prag Istorija i Kultura (Drezden, Karlove Vari, Krstarenje Senom)
Prag Zlatni Grad

 

 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Rimini Bolonja 8.Mart 2024

RIMINI BOLONJA 8.MART 2024

119€

 

 

Venecija 8.Mart 2024

VENECIJA 8.MART 2024

109€

 

 

Ljubljana 8.Mart 2024

LJUBLJANA 8.MART 2024

129€