Putovanje Dvorci Bavarske  2025

Putovanje Dvorci Bavarske 2025

Dvorac Nojšvanštajn i dvorac Linderhof su dva najlepša dvorca Bavarske.
Ova dva dvorca su plod mašte kontraverznog kralja Bavarske Ludviga II iz čuvene dinastije Vitelsbah, koja je vladala ovim prostorima čak 738 godina.

Putovanje Dvorci Bavarske 

Sa fakultativnim obilascima Minhen - Linderhof - Nojšvanštajn - Salzburg  

 

PAKET ARANŽMAN 6 DANA: AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ NA BAZI 3 NOĆENJA SA DORUČKOM

HOTEL 3*
ohrid autobusom

/

Usluga

Br. dana/noći 6/3

ND

SPECIJALNA PONUDA

/€ 

 Putovanje Dvorci Bavarske 2025

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
- Smeštaj u Minhenu u hotelu sa 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u 1/2
- Razgledanje i obilazak prema planu i programu
- Usluge vodiča i pratioca grupe
- Agencijske usluge


ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Troškove medjunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja
- Individualne troškove putnika
- Boravišnu taksu u hotelu (u trenutku objavljivanja ovog programa nije uvedena)
- Doplata za 1/1 sobu 90eur
- Fakultativne izlete:
- Dvorci Linderhof i Nojšvanštajn - 65€ (u cenu izleta su uključeni: prevoz autobusom, ulaznice za oba dvorca, usluga vodiča pratioca i lokalnog vodiča)
- Salzburg 25€ (u cenu izleta su uključeni: prevoz autobusom, razgledanje grada sa vodičem)

 

1. DAN BEOGRAD
Sastanak grupe oko 16:00h na parkingu Sava centra (savska strana). Polazak oko 16:30h. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti i pauza.

2. DAN MINHEN
U prepodnevnim časovima dolazak u Minhen. Razgledanje grada sa vodičem: rezidencija Maksimilijanum, opera, pozorište, centar grada sa Marien placom, Bavarski parlament… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN MINHEN – LINDERHOF – NEUSCHWANSTEIN (NOJŠVANŠTAJN) – MINHEN
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet i obilazak dvorca Nojšvanštajn. Poseta najlepšem dvorcu Bavarske i jednom od najlepših u Evropi. Podignut na litici u stilu staronemačkih viteških zamkova, inspirisao je Volta Diznija na izradu prepoznatljive “špice” za brojne crtane filmove. Nakon obilaska poseta najreprezentativnijeg dvorca – palate Ludviga II, Linderhof. Bajkoviti dvorac, jedan od tri dvorca kralja Ludviga II koji je okružen prelepim parkovima, fontanama i paviljonima. Slobodno vreme do povratka u Minhen u večernjim časovima. Noćenje. ( Putovanje Dvorci Bavarske 2025 )

4. DAN MINHEN – SALZBURG
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativne posete Salzburgu. Dolazak u Salzburg u popodnevnim časovima. Po dolasku razgledanje istorijskog jezgra grada: Mocartov trg, biskupska rezidencija, Katedrala, Univerzitetska crkva, Mocartova rodna kuća, park Mirabel. Povratak u Minhen. Noćenje. ( Putovanje Dvorci Bavarske 2025 )

5. DAN MINHEN
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Srbiju u predvečernjim časovima. ( Putovanje Dvorci Bavarske 2025 )

6. DAN BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

Putovanje Dvorci Bavarske

 

- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana

- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a

- Karticama: Visa, Master, Maestro i Dina

 

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:


Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta.

Hotel Ramada Encore by Wyndham Munich Messe 3* ( Ex HOTEL Bento Inn Messe ) wyndhamhotels.com
Objekat Bento Inn Munich raspolaže fitness centrom, privatnim parkingom, zajedničkim salonom i terasom. Smešten je u Minhenu, na 2,7 km od Kongresnog centra ICM-Internationales. Nalazi se na 8 km od Bavarskog nacionalnog muzeja i 9 km od Bavarske državne opere i Minhenske kraljevske pivnice. Nudi zajedničku kuhinju i recepciju koja radi non-stop. Besplatan WiFi je dostupan u celom objektu. Sobe su 1/2 i 1/2+1 opremljene flat-screen TV-om.
Svaka soba ima sopstveno kupatilo, fen za kosu i posteljinu. U objektu Bento Inn Munich se svakog jutra služe doručak na bazi švedskog stola i kontinentalni doručak.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
• Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.

 

VAŽNE NAPOMENE:

• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
• Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.

 

VAŽNE NAPOMENE:
• NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
• Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija - dužina + širina + visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
• Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
• Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
• Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
• Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
• Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
• Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
• Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
• U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 

 

 

Bavarska – bajkovita avantura u zemlji dvoraca


Malo je delova starog kontinenta koji se mogu pohvaliti neopisivim prirodnim lepotama i zaista impresivnim kulturno-istorijskim nasledjem kao što je to Bavarska. Obilazeći planine, jezera i prekrasne dvorce Bavarske doživećete da priče iz najlepših bajki braće Grim postanu stvarnost. U ovom veličanstvenom alpskom raju sanjaćete otvorenih očiju. Putovanje u zemlju bajki - Bavarsku u svima nama budi želju da ponovo budemo deca. Turistička agencija Felix travel iz Beograda Vam sada omogućava da upoznate i na najbolji način doživite ovu sunčanu stranu Alpa. O brojnim bavarskim gastronomskim specijalitetima, prvenstveno belim kobasicama i vrhunskom pivu suvišno je i govoriti, jednostavno ih trebate probati i uživati u prazniku dobrih ukusa.
Bavarska sa površinom od 70 hiljada kvadratnih kilometara predstavlja najveću od 16 nemačkih saveznih država. U ovoj bogatoj regiji danas živi oko 13 miliona stanovnika.
Još od 12.veka ulogu glavnog političkog, kulturnog i ekonomskog centra čitavog juga Nemačke ima grad Minhen. Pored ovog prelepog grada po svom značaju i veličini ističu se još i stari gradovi Nirnberg, Augsburg, Ingolštad i Regensburg.
Uz granicu sa Austrijom izdižu se visoki planinski vrhovi, od kojih je svakako najviši Zugspitze sa 2.962 metra. Statistika govori da Bavarska ima čak 109 prirodnih planinskih jezera. Najveće i najpoznatije je svakako jezero Kimsee, koje zbog svoje velike površine i dubine od 72 metra nazivaju“Bavarsko more”. Pored ovog bisera treba još pomenuti i jezera Ammersee, Štarnbergsee i Koningsee. Uspavane doline i zelena polja Bavarske presecaju brojne reke od kojih su najvažnije Dunav, In, Isar i reka Lech.
Turistička agencija Felix travel organizuje posetu i obilazak dva najlepša dvorca Bavarske, dvorac Nojšvanštajn i dvorac Linderhof. Ova dva dvorca su plod mašte kontraverznog kralja Bavarske Ludviga II iz čuvene dinastije Vitelsbah, koja je vladala ovim prostorima čak 738 godina.
Princ Ludvig II je rodjen 1845.godine u palati Nimfenburg u Minhenu i već sa 19.godina zbog iznenadne smrti svoga oca Maksimilijana II postaje novi vladar Bavarske kraljevine. Odmah nakon krunisanja 1864.godine donosi odluku da izgradi tri dvorca koji će predstavljati njegovo utočište i mesto za beg od stvarnosti. U ovu svrhu potrošio je ogromna novčana sredstva, a kada je državna kasa ostala prazna krenuo je sa suludim zaduživanjem na raznim adresama širom Evrope. Zbog svoje sumanute vladavine mnogi su smatrali da je kralj mentalno oboleo. Nakon totalnog finansijskog sloma državne blagajne proglašen je za neuračunjivu osobu i bio primoran da abdicira 1886.godine. Nakon samo par dana 13.juna iste godine, pronadjen je mrtav na obali jezera Štarnberg zajedno sa svojim lekarom doktorom Gudenom. Okolnosti ovog misterijoznog slučaja su do danas ostale obavijene velom tajni i nikada nisu rasvetljene. Kralj Ludvig II je sahranjen u kapeli crkve Svetog Mihaila u Minhenu i prestavlja jednu od najintrigantnijih ličnosti bavarske istorije.
Dvorac Nojšvanštajn se nalazi na 814 metara nadmorske visine u blizini malog grada Fussen. Izgradjen je u neo-romaničkom stilu u periodu od 17 godina, od 1869. do 1886.godine po nalogu kralja Ludviga II Vitelsbaha. Kralj je inspiraciju za ovaj dvorac našao u starom riterskom zamku iz 12.veka Wartburg u Tiringiji. Glavni arhitekta dvorca je bio Edvard Ridl koji se ranije proslavio izgradnjom čuvenog etnografskog muzeja Pet kontinenata u Minhenu.
U unutrašnjosti dvorca pored kraljeve spavaće sobe, trpezarije i biblioteke, ističu se dve velike sale.
„Sala pevača“–dimenzija 27x10 metara koja je oslikana motivima iz germanske mitologije prvenstveno likovima vitezova Persifala koji je uporno tragao za svetim gralom i njegovog sina hrabrog Loengrina.
U ovoj impozantnoj Sali je 1933.godine održan koncert povodom pedeset godina od smrti Riharda Wagnera, koga je kralj Ludvig II izuzetno voleo i poštovao. Od tada se u ovoj Sali pevača redovno održavaju koncerti ozbiljne muzike i izvode velika operska dela, najčešće sa istoriskom tematikom.
Druga sala je „Sala Trona“ koja je dimenzija 20x12 metara sa visinom svoda od 13 metara. Radjena je u vizantijskom stilu, a autor je poznati arhitekta Julius Hofmann. Na mozajicima sale su prikazani likovi dvanaest apostola kao i šest kanonisanih svetih kraljeva: Sv.Stefan od Ugarske, Sv.Vaclav od Bohemije, Sv. Hajnrih II nemački sveti rimski car, Sv. Luj IX od Francuske, Edvard ispovednik od Engleske i Olaf II od Norveške. Takodje su prisutni motivi iz srednjevekovne viteške tradicije.
Na samom kraju drugog svetskog rata, par meseci je u ovom dvorcu čuvano kulturno blago i brojna umetnička dela koje su nacisti opljačkali širom Evrope. Na sreću, saveznici su u maju 1945.godine u jednom rudniku soli u Austriji pronašli svo blago i vratili ga pravim vlasnicima.
Dvorac Nojšvanštajn danas poseti oko dva miliona posetilaca u toku godine. Zbog svoje izuzetne lepote poslužio je i kao inspiracija Voltu Dizniju da po njegovom uzoru izgradi dvorac Peteljuge u Diznilendu.
Nedaleko od dvorca, nalazi se biserno glečersko jezero Alpsee čija je najveća dubina 62 metra. Dužina obale ovog predivnog planinskog jezera je 4,7 km a površina iznosi 88 hektara.
Nakon 60 kilometara vožnje, nalazi se još jedan dvorac koji je izgradio kralj Ludvig II- dvorac Linderhof.
Ovaj dvorac je sagradjen za samo četiri godine u periodu od 1874. do 1878.godine, u neo-rokoko stilu po uzoru na palate slavnih francuskih kraljeva Luja XIV i Luja XV.
Linderhof je kraljev najmanji dvorac i jedini koji je u potpunosti završen. Kralj Ludvig II je živeo u ovom dvorcu od 1876. godine i smatrao ga je svojom neslužbenom rezidencijom. Arhitekta dvorca Linderhof je bio čuveni Georg fon Dollmann. Unutrašnjost krasi legendarna Sala ogledala, a u uredjenom dvorskom dvorištu se nalazi više objekata: Muzički paviljon, Kaskade, Venerin hram i kapela Svete Ane.
Turistička agencija Felix travel iz Beograda Vam nudi izvrsnu priliku da na najbolji mogući način upoznate ovaj čudesni deo Srednje Evrope. Nadamo se da ćemo se uskoro družiti ispod magičnih Alpa.

...


Dvorci Bavarske: raskoš, luksuz i moć
Bavarska - bajkovita avantura u zemlji dvoraca
Dvorci Bavarske Istorija i Kultura

 

 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Ljoret de mar Letovanje 2024

LJORET DE MAR LETOVANJE 2024

378€

 

 

Letovanje Kosta Dorada 2024

LETOVANJE KOSTA DORADA 2024

579€

 

 

Letovanje Lutraki 2024

LETOVANJE LUTRAKI 2024

308€