Jesen Putovanje Atina i Lutraki 2023

 

Jesen Putovanje Atina i Lutraki 2023


Helada, mesto gde se prepliće istorija, mitologija, umetnost i kultura, tradicija i lepota življenja, uz jedno glasno ,,Opa’’! Koracima stare civilizacije tamo gde su bile legende istorije, koje opeva Homer, kuda je Odisej plovio, tamo gde su ispisane čitave stranice svetske istorije, tamo gde su bogovi živeli i gde mitovi i danas žive... Peloponez, riznica svega toga, odatle se kreće u Trojanski rat, tu je stara Grčka i njeni megalopolisi, tu se još uvek čuju uzvici čuvenih Spartanaca i Leonide, gde je naširoko poznata Mikena - kolevka jedne od najstarijih starogrčkih civilizacija, koju osniva Perzej, Zevsov sin. Pa sve do grada njegove omiljene ćerke Atine, gde je aktivna cela plejada grčkih bogova, od Hipokrata, Herodota, do Periklea pa sve do Evzonija, današnjeg ponosa grčkog naroda ...

Danas će vam Grci ponuditi uzo, uz zvukove buzukija i sirtakija, a šta su radili stari Grci ... to ćemo mi otkriti na ovom putovanju, idući za njihovim pričama starim hiljadama godina unazad...

 

STAZAMA STARIH GRKA

ATINA I LUTRAKI SA FAKULTATIVNIM OBILASKOM PIREJA, SUNIONA I PELOPONEZA

PAKET ARANŽMAN 6 DANA: AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ NA BAZI 3 NOĆENJA SA DORUČKOM

 

 Termin Putovanja  Hotel  Cena aranžmana  Specijalna cena
/ Hotel 3* / € / €

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu,
- Smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom u hotelu 3*
- Usluga predstavnika agencije/vodiča,
- Troškove realizacije programa.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- stanični vaučer 50 rsd po osobi
- Turistička taksa ( plaća se na licu mesta na recepciji hotela)
- Individualne troškove putnika
- Doplata za 1/1 sobu 60 eura -isključivo na upit
- Medjunarodno zdravstveno osiguranje (Putno zdravstveno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih)

Fakultativne izlete:
- izlet Pirej - Sunion * 20eura
- izlet Peloponez ( sa uključenim svim obilascima lokaliteta I ulaznicama) *45 eura

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN - BEOGRAD
Sastanak putnika u 16:00 na BAS stanici, polazak u 16:30h. Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Severne Makedonije i Grčke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. DAN. – ATINA
Dolazak u prestonicu Grčke u jutarnjim časovima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: trg Sintagma, Helenski parlament, Akademija nauka, Univerzitet, Nacionalna biblioteka, Olimpijski stadion, Zevsov hram, Hadrijanov slavoluk ... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i uživanje. Naša preporuka je atinska Skadarlija - PLAKA u kojoj su po mišljenju starih Grka voleli da dolaze i bogovi,a danas je zajedno sa trgom Monastiraki srce antičke i savremene Atine. Noćenje.3. DAN. - ATINA – PIREJ - SUNION - LUTRAKI
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do luke Pirej i Suniona ( Posejdonov hram). Pirej, obilazak najveće grčke luke i nastavak putovanja ka najjužnijem rtu Atičkog poluostrva, Sunionu, koji je i čuveni Homer opisivao u svojoj Odiseji. Obići ćemo hram koji je posvećen bogu mora, a ujedno ćemo i uživati u neverovatnom pogledu na Egejsko more i na ostrva u daljini. Povratak ka Atini i nastavak putovanja ka Lutrakiju. Dolazak u Lutraki, živopisni gradić na obali Korinskog zaliva. Smeštaj u hotel, slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.4. DAN. - LUTRAKI - PELOPONEZ
Doručak . Slobodno vreme ili celodnevni fakultativni izlet po Peloponezu, putevima antičke civilizacije i starih Grka. Odlazak do mesta gde se dva mora susreću i kuda su prolazili u davnoj prošlosti i Spartanci na putu ka Termopilima - Korintskog kanala. Nastavak putovanja ka drevnom religijskom centru, Epidaurusu i obilazak još uvek aktivnog starogrčkog pozorišta, najakustičnijeg pozorišta na svetu, koje svoje tajnu čuva 24 veka. Kuda su prošle stare civilizacije nastavljamo i mi njihovim stopama , ka Mikeni, prestonici kralja Agamnenona, koja je sačuvala bogate kraljevske grobnice, Atrejevu riznicu i poznatu Lavlju kapiju. Putovanje u Nafplion, Egejski Napulj u Argolidskom zalivu,svojevremeno glavni grad Grčke, gde ćemo istražiti njegove uske autentične uličice, koje podsećaju na grčku tradiciju i uživati u šarmantnom jezgru grada koje nesumnjivo podseća na Veneciju. Povratak u Lutraki u predvečernjim časovima. Noćenje.5. DAN. - LUTRAKI

Doručak. Napuštanje hotelskih soba. Slobodno vreme za šetnju i uživanje u nekom od brojnih kafea. Pakovanje prtljaga u autobus i polazak ka Srbiji. Noćna vožnja.

6. DAN. – BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

 

NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate.
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a.
- Odloženo plaćanje : 40% prilikom rezervacije, ostatak na 3 mesečne rate

 

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.felixtravel.rs.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli u Grčkoj pružaju uslugu kontinentalnog doručka na bazi švedskog stola. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.

 

NAPOMENE:

- NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
- Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
- Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
- Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
- Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
- Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.
- Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
- U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


 

...

...

...


Atina Istorija i Kultura
Atina - šta videti
Istražite Atinu i njenu okolinu
Letovanje Peloponez Lutraki
Grčka Letovanje Korintski kanal i Epidaurus

 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Letovanje Ljoret de Mar 2023

LJORET DE MAR

358€

 

 

Letovanje Lutraki 2023

LUTRAKI

238€

 

 

Letovanje Montekatini 2023

MONTEKATINI

198€